چهارشنبه ، 07 خرداد 1399

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد

اولین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین روز گذشته به تاریخ 24 فروردین ماه 99 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .به گزراش روبط عمومی انجمن متاسفانه در پی شیوع ویروس کرون...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد
نویسنده : - 1396/11/09 - تعداد نمایش (520)


سی و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته مورخ 8 بهمن ماه96 با حضور تمام اعضای هیات مدیره در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی با توجه به نامه ای که از دفتر نمایندگی وزارت خارجه شمال و شرق کشور و کنسولگری ایران در هرات افغانستان مبنی بر پیگیری شکوائیه رانندگان کامیونهای ایرانی متردد در افغانستان از رفتار نا مناسب مسئولین مرزی افغانستان که البته این نظرات به طور متقابل از طرف رانندگان افغانی در مورد رفتار نا مناسب مسئولین مرزی ایرانی نیز بیان شده است مطرح شد بنابر این پیشنهاد شد تا ترتیبی اتخاذ گردد تا این مشکلات در نشست مسئولین ذیربط مرزبانی و گمرکات مرزی استان های مرزی بررسی و بطور اصولی حل وفصل گردد تا منبعد شاهد اینچنین رفتار هایی نباشیم .
در ادامه براساس مواردی که مدیر عامل شرکت ستاره یاران زمین طی نامه ای بیان نموده مقرر شد تا این پیشنهادات به ادارات مربوطه ارسال گردد و همچنین هیات مدیره انجمن در سفری که پیرو پیگیری در خصوص صورت جلسه تنظیم شده با ناظر گمرکات هرمزگان به بندر عباس خواهند رفت نیز این پیشنهادات مطرح گردد .
رئیس هیات مدیره انجمن نیز عنوان کرد : با نماینده اتاق در خصوص هیات های حل و اختلاف مالیاتی و کمیسیون های مالیاتی که در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده های مالیاتی شرکت ها به هیات های حل و اختلاف در کشور ارجاع شده است گفتگو نموده و توانسته است موافقت اتاق را بگیرد تا نماینده مطلع از انجمن به اتاق بازرگانی و سپس شخص نامبرده از سوی اتاق به سازمان امور مالیاتی استان معرفی شود تا منبعددر مورد مشکلات پرونده های شرکت های حمل ونقل بین المللی در هیات ها ، نماینده ای از انجمن به عنوان نماینده اتاق حضور داشته باشد .
همچنین در ادامه محمود امتی نایب رئیس هیات مدیره در مورد دو مسائله تقاضای پیگیری نمود مورد اول در خصوص صورت جلسه اس که با ناظر گمرکات هرمزگان صورت گرفت در مورد مشکلات بندر شهید رجایی و پیشنهاداتی که از طرف انجمن مطرح شد که باید بجد پیگیری شود تا هرچه سریع تر بررسی و انجام شود .
امتی در رابطه با مورد دوم گفت : چندی قبل اولین گردهمایی بین انجمن های حمل ونقل بین المللی سراسر کشور با ابتکار انجمن خراسان در مشهد برگزار شد و در آن جلسه صورت جلسه ای تنظیم شد ولی متاسفانه هنوز پیگیری جدی در مورد انجام آن مصوبات صورت نگرفته وی در ادامه افزود :بهتر است در این مورد نیز انجمن خراسان پیش قدم شده و مصوبات را پیگیری نماید تا حداقل دبیر خانه مشترک بین انجمن ها تشکیل گردد و به صدای واحدی برسیم .
در ادامه نیز با توجه به مشکلات عدیده که بعضا شرکت ها در مورد ثبت شرکت ها دارند از این پس رضا مقدم کارشناس رسمی دادگستری و آگاه به موارد مربوط به ثبت شرکت ها درانجمن حضور خواهد یافت که اطلاعات آن متعاقبا اعلام خواهد شد .