چهارشنبه ، 07 خرداد 1399

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد

اولین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین روز گذشته به تاریخ 24 فروردین ماه 99 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .به گزراش روبط عمومی انجمن متاسفانه در پی شیوع ویروس کرون...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد
نویسنده : - 1397/05/09 - تعداد نمایش (360)


پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 مرداد ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن پیگیر معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد است و در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان امور مالیاتی نیز شده است.
در ابتدای جلسه زمانیان گزارشی در خصوص جلسه ای مربوط به حل مسائل و مشکلات اذحام مراجع کنندگان به کنسولگری افغانستان که در دفتر نمایندگی وزارت خارجه مشهد با حضور مسئولین کنسولگری برگزار شد ارائه نمود که تمهیداتی برای کم شدن شلوغی و اذحام در جلوی در کنسولگری صورت گرفته است .
در ادامه جلسه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی صورت جلسه مربوط به نشست مشترک حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی با انجمن که در محل انجمن در تاریخ 26 تیر ماه برگزار شده بود قرائت که در این صورت جلسه تمامی موارد مطرح شده در آن جلسه ، بررسی و تا حد امکان حل شده است .
همچنین درادامه جلسه ،مکاتبات در یافتی و ارسالی در خصوص ورود ناوگان خالی ترکمن به ایران و موضوع ترانشیپمنت ناوگان ایرانی در ترکنستان که ممنوعیت اعمال شده اسنت بررسی و پیگیری شد .