تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد
نویسنده : - 1397/05/09 - تعداد نمایش (211)


پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 مرداد ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن پیگیر معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد است و در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان امور مالیاتی نیز شده است.
در ابتدای جلسه زمانیان گزارشی در خصوص جلسه ای مربوط به حل مسائل و مشکلات اذحام مراجع کنندگان به کنسولگری افغانستان که در دفتر نمایندگی وزارت خارجه مشهد با حضور مسئولین کنسولگری برگزار شد ارائه نمود که تمهیداتی برای کم شدن شلوغی و اذحام در جلوی در کنسولگری صورت گرفته است .
در ادامه جلسه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی صورت جلسه مربوط به نشست مشترک حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی با انجمن که در محل انجمن در تاریخ 26 تیر ماه برگزار شده بود قرائت که در این صورت جلسه تمامی موارد مطرح شده در آن جلسه ، بررسی و تا حد امکان حل شده است .
همچنین درادامه جلسه ،مکاتبات در یافتی و ارسالی در خصوص ورود ناوگان خالی ترکمن به ایران و موضوع ترانشیپمنت ناوگان ایرانی در ترکنستان که ممنوعیت اعمال شده اسنت بررسی و پیگیری شد .