دوشنبه ، 30 ارديبهشت 1398

بار دیگر؛حضوری پرشور

بیست و هشتمین مجمع عمومی عادی انجمن شب گذشته به تاریخ 29 اردیبهشت 98 با حضور پر شور حداکثر اعضا برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ،حضور پر شور و حداکثری مدیران شرکت ها ودر مجمع عمومی عادی نشا...

سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های ح...

بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن س...

دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار ...

یک سال با ترابرد....

نشریه ترابرد طی یک سال گذشته دست به اقدامی نوین زد و با برگزاری میزگردهای تخصصی در هر شماره تلاش کرد تا مشکلات و دغدغه های حوزه حمل و نقل بین المللی را به گوش مسئولان و دولتمردان برساند با این ام...

بار دیگر؛حضوری پرشور سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند یک سال با ترابرد....
نویسنده : - 1397/05/09 - تعداد نمایش (176)


پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 مرداد ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن پیگیر معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد است و در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان امور مالیاتی نیز شده است.
در ابتدای جلسه زمانیان گزارشی در خصوص جلسه ای مربوط به حل مسائل و مشکلات اذحام مراجع کنندگان به کنسولگری افغانستان که در دفتر نمایندگی وزارت خارجه مشهد با حضور مسئولین کنسولگری برگزار شد ارائه نمود که تمهیداتی برای کم شدن شلوغی و اذحام در جلوی در کنسولگری صورت گرفته است .
در ادامه جلسه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی صورت جلسه مربوط به نشست مشترک حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی با انجمن که در محل انجمن در تاریخ 26 تیر ماه برگزار شده بود قرائت که در این صورت جلسه تمامی موارد مطرح شده در آن جلسه ، بررسی و تا حد امکان حل شده است .
همچنین درادامه جلسه ،مکاتبات در یافتی و ارسالی در خصوص ورود ناوگان خالی ترکمن به ایران و موضوع ترانشیپمنت ناوگان ایرانی در ترکنستان که ممنوعیت اعمال شده اسنت بررسی و پیگیری شد .