تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد
نویسنده : - 1397/09/26 - تعداد نمایش (128)


سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شب گذشته مورخ 25 آذر ماه 97 در محل انجمن بر گزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری میشود .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از نمایشگاه های بین المللی هرمزگان مبنی بر برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل ونقل و لجستیک قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه مربوط به نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره کمیته کشتیرانی مبنی بر بررسی مشکلات فی مابین شرکت های حمل ونقل بین المللی قرائت و مقرر شد این جلسه در روز سه شنبه 27 آذر ماه 97 ساعت 19 در محل انجمن برگزار شود .
در پایان، نامه ارسالی از سوی شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی برای در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در کمیته ماده 12 قرائت و مقرر شد انجمن پیگیر حل و فصل شدن موضوع باشد .
همچنین در پایان مسائل مربوط به مراسم آئین تجلیل از شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت .