دوشنبه ، 30 ارديبهشت 1398

بار دیگر؛حضوری پرشور

بیست و هشتمین مجمع عمومی عادی انجمن شب گذشته به تاریخ 29 اردیبهشت 98 با حضور پر شور حداکثر اعضا برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ،حضور پر شور و حداکثری مدیران شرکت ها ودر مجمع عمومی عادی نشا...

سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های ح...

بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن س...

دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار ...

یک سال با ترابرد....

نشریه ترابرد طی یک سال گذشته دست به اقدامی نوین زد و با برگزاری میزگردهای تخصصی در هر شماره تلاش کرد تا مشکلات و دغدغه های حوزه حمل و نقل بین المللی را به گوش مسئولان و دولتمردان برساند با این ام...

بار دیگر؛حضوری پرشور سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند یک سال با ترابرد....
نویسنده : - 1397/09/26 - تعداد نمایش (98)


سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شب گذشته مورخ 25 آذر ماه 97 در محل انجمن بر گزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری میشود .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از نمایشگاه های بین المللی هرمزگان مبنی بر برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل ونقل و لجستیک قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه مربوط به نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره کمیته کشتیرانی مبنی بر بررسی مشکلات فی مابین شرکت های حمل ونقل بین المللی قرائت و مقرر شد این جلسه در روز سه شنبه 27 آذر ماه 97 ساعت 19 در محل انجمن برگزار شود .
در پایان، نامه ارسالی از سوی شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی برای در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در کمیته ماده 12 قرائت و مقرر شد انجمن پیگیر حل و فصل شدن موضوع باشد .
همچنین در پایان مسائل مربوط به مراسم آئین تجلیل از شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت .