چهارشنبه ، 07 خرداد 1399

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد

اولین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین روز گذشته به تاریخ 24 فروردین ماه 99 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .به گزراش روبط عمومی انجمن متاسفانه در پی شیوع ویروس کرون...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد
نویسنده : - 1397/09/26 - تعداد نمایش (299)


سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شب گذشته مورخ 25 آذر ماه 97 در محل انجمن بر گزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری میشود .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از نمایشگاه های بین المللی هرمزگان مبنی بر برگزاری نمایشگاه تخصصی حمل ونقل و لجستیک قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه مربوط به نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره کمیته کشتیرانی مبنی بر بررسی مشکلات فی مابین شرکت های حمل ونقل بین المللی قرائت و مقرر شد این جلسه در روز سه شنبه 27 آذر ماه 97 ساعت 19 در محل انجمن برگزار شود .
در پایان، نامه ارسالی از سوی شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی برای در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در کمیته ماده 12 قرائت و مقرر شد انجمن پیگیر حل و فصل شدن موضوع باشد .
همچنین در پایان مسائل مربوط به مراسم آئین تجلیل از شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت .