يک شنبه ، 11 خرداد 1399

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری با حضور تمام اعضای هیئت مدیره درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن بیست و نهمین ...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر
نویسنده : - 1397/10/03 - تعداد نمایش (284)


سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ یکشنبه 2دی ماه 97 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن بررسی مشکلات حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت .
در ابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی ضمن تشکر از هیئت مدیر انجمن و حضور حداکثری اعضا در مراسم گرامی داشت روز ملی حمل ونقل عنوان کرد : آئین تجلیل از شرکت های حمل ونقل بین المللی استان باعث اعتبار و افتخار فعالان این صنعت در استان شده است.
وی افزود : بازتاب رسانه ای این مراسم و حضور مسئولان دولتی در این مراسم موجب خواهدشد تا جایگاه انجمن خراسان در کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
درادامه نامه ارسالی از انجمن نیمروز در خصوص افزایش حق کمیسیون مربوط به شرکت های حمل ونقل از ناوگان افغانی قرائت و مقرر شد تا به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه جلسه احمد زمانیان یزدی گزارشی از جلسه هیئت نمایندگان اتاق بیان کرد بر طبق این گزارش رئیس اتاق بازرگانی با توجه به مسائل مطرح شده از سوی انجمن و مشکلات به وجود آمده به دلیل سخت گیری های بی مورد مسئول کارنه تیر اتاق به شرکتهای حمل ونقل خراسانی مقررکرد پنجشنبه همین هفته جلسه ای با حضور مسئول کارنه تیر اتاق و رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار شود تا در اسرع وقت این موضوع مرتفع گردد .
در ادامه نامه های ارسالی از سوی سازمان های دولتی به منظور تبریک روز ملی حمل و نقل نیز قرائت شد .
همچنین در این جلسه مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .