دوشنبه ، 05 فروردين 1398

آخرین جلسه هیئت مدیره در سال 97 برگزار شد

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره و آخرین جلسه در سال 97 شب گذشته به تاریخ 26 اسفند ماه 97 با حضور حداکثر هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی در پی سفر حضوری هیئت مدیره به استان سیس...

اصلاح شرایط ترانزیت میوه و خشکبار از سوی گمرک، با پیگیری تشکل های حمل و نقل بین المللی

نایب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان از اصلاح یک بخشنامه و اعمال شرایط جدید در حوزه ترانزیت میوه و خشکبار خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی...

متاسفانه توقف در میلک همچنان ادامه دارد

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 19 اسفند ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ...

اقتدار صنف حمل ونقل استان در انتخابات اتاق بازرگانی

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 12 اسفند ماه 97 با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش...

مدیرکل دفتر ترانزیت منصوب شد

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استا ن خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 28 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ا...

آخرین جلسه هیئت مدیره در سال 97 برگزار شد اصلاح شرایط ترانزیت میوه و خشکبار از سوی گمرک، با پیگیری تشکل های حمل و نقل بین المللی متاسفانه توقف در میلک همچنان ادامه دارد اقتدار صنف حمل ونقل استان در انتخابات اتاق بازرگانی مدیرکل دفتر ترانزیت منصوب شد
نویسنده : - 1397/10/17 - تعداد نمایش (112)


چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور حداکثر اعضا و بازرسین شب گذشته به تاریخ 16 دی ماه 97 در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مجدانه پیگیر حل مشکل شرکت ها در حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی هستند .
د رابتدای جلسه نامه ارسالی از اداره کل گمرک استان خراسان رضوی مبنی بر ششمین جلسه مشترک در راستای بررسی مشکلات ترانزیت قرائت و مقرر شد تا به شرکت ها بخشنامه شود تا در جلسه روز سه شنبه 18 دی ماه ساعت 9 صب در محل گمرک حضور پیدا کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند .
د رادامه نامه های ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص موارد پیشنهادی برای ارتباط حمل ونقلی با کشور هایی همچون بوسنی و هرز و گوبین، فنلاند، ازبکستان ، سوریه ، لبنان و اردن قرائت و مقرر شد که هیئت مدیره نظرات خورد را نهایت تا 19دی ماه به دفتر مذکور ارسال نمایند .
همچنین در این جلسه نامه دیگر از سوی دفتر ترانزیت مبنی بر تصویب نامه کنوانسیون cemt مبنی بر عبور ناوگان حمل ونقلی خارجی از کشوری به داخل ایران و به کشور ثالث قرائت و مقرر شد هر چه سریعتر نظرات پیشنهادی در خصوص این توافق نامه به دفتر مذکور ارسال گردد .
در ادامه جلسه با توجه به اهمیت حضور تمام شرکت ها در جلسه کمیسیون ترانزیت وحمل ونقل بین المللی در تاریخ 20 دی ماه 97 راس ساعت 10 صبح واقع دراتاق بازرگانی شماره یک که با حضور سرپرست حوزه کارنه تیر و هیئت همراه برگزار میشود از تمامی مدیران محترم شرکت ها در خواست شد که دراین جلسه حضور پیدا کنند .
همچنین رئیس هیئت مدیره نامه های ارسالی از روئسای هیئت مدیره دیگر انجمن ها مبنی بر تقدیر از حرکت به جای انجمن خراسان برای حل مشکل حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی را قرائت کرد.
در پایان مسائل مالیاتی شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت .