چهارشنبه ، 29 خرداد 1398

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است

صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات برای دیدار صمیمی با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با هدف بررسی و دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در خصوص مسائل حمل ونقلی مهمان انجمن خراسان بود . ...

حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضا و بازرسین به تاریخ 19 خرداد ماه 98 در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن از نماینده انجمن برای حضور در 211 امین نشست شورایعالی هماهن...

فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن م...

صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز یکشنبه به تاریخ 5 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صورت جلسه اولین ن...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد
نویسنده : - 1397/10/24 - تعداد نمایش (157)


چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 23 دی ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد و همچنین آقایان محمدی و مجردی از اداره ترانزیت سازمان راهداری نیز مهمان انجمن بودند .
به گزارش روابط عمومی انجمن شورای حل و اختلاف حمل ونقل با پیگیری انجمن و اتاق بازرگانی ایران و موافقت ریاست شورای حل و اختلاف استان به زودی در محل انجمن مستقر خواهد شد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی ازنمایندگی وزارت خارجه شمال شرق کشور به سرکنسول ایران در هرات مبنی بر برگزاری کمیته مشترک در تاریخ 25 دی ماه در محل گمرک اسلام قلعه با حضور مسئولین دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرائت و مقرر شد احمد زمانیان به نمایندگی از بخش خصوصی در این جلسه شرکت نماید .
در ادامه جلسه نامه انجمن نیمروز مربوط به تغییر نرخ کمیسیون تانکر های سوختی قرائت ومقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی ازمدیر کل دفتر بازبینی گمرک ایران مربوط به تسویه نشدن اظهار نامه های خروج موقت قرائت مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
در این جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر قرار گیری مدیر فنی در شرکت ها برای بررسی ناوگان ترانزیتی قرائت وهیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر باتوجه به شرایط متفاوت در حمل ونقل بین المللی و عدم امکان حضور مدیر فنی در هر مرز و کشوری مقرر شد نقطه نظرات هیئت مدیره جمع بندی و به سازمان اعلام شود .
همچنین در این جلسه محمدی ریاست محترم اداره ترانزیت سازمان در خصوص ساز و کار ورود لاستیک توسط هر راننده با هیئت مدیره تبادل نظر نمودند .
د رادامه جلسه با توجه به اهمیت ترانزیت در استان خراسان رضوی، انجمن خراسان یکشنبه هفته آینده با نماینده معاونت حمل ونقل در محل اداراه کل راه و شهر سازی استان در جلسه ای مسائل حمل ونقلی بررسی می کنند .