چهارشنبه ، 29 خرداد 1398

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است

صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات برای دیدار صمیمی با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با هدف بررسی و دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در خصوص مسائل حمل ونقلی مهمان انجمن خراسان بود . ...

حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضا و بازرسین به تاریخ 19 خرداد ماه 98 در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن از نماینده انجمن برای حضور در 211 امین نشست شورایعالی هماهن...

فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن م...

صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز یکشنبه به تاریخ 5 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صورت جلسه اولین ن...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد
نویسنده : - 1397/11/15 - تعداد نمایش (359)


چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن با توجه به این که سامانه جامع حمل ونقل برای مبارزه به تخلفات کافی نیست از این پس تمام اطلاعات بارنامه ها طبق بخشنامه سازمان باید در سامانه بار فرابران ثبت گردد همچنین بر طبق این ابلاغیه شروع ثبت نام در این سامانه از تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری می باشد .
د رادامه جلسه، نامه ارسالی از گمرکات مبنی بر ارسال پرونده تخلفات گمرکی و قاچاق شرکت ها به سازمان جرایم سازمان یافته گمرک قرائت و مقرر شد تا 25 بهمن ماه شرکت های در گیر پرونده های مذکور مدارک و پرونده ها را ارسال تا بررسی و حل و فصل شود و د رنهایت مدیر کل اداره جرایم سازمان یافته به همرا ه مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک حضورا د رمشهد حاضر و مشکلات باقی مانده را بررسی نمایند ..
همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی درخصوص ساخت کانتینرقرائت و مقرر شد تا به شرکت ها ارسال شود و همچنین در جلسه مشترک بعدی با انجمن کشتیرانی این موضوع در ابعاد مختلف و چگونگی شرایط ساز و کار آن مشخص شود .
همچنین در این جلسه گزارشی از جلسه مربوط به روز شنبه که در اتاق بازرگانی ایران با دبیر کل اتاق و دو تن از اعضای هیئت مدیره در خصوص پیگیری مشکلات مربوط به امور کارنه تیر برگزار شئ ارائه گردید که متعاقبا تمامی مباحث تصویب شده در این جلسه اعلام خواهد شد. .