چهارشنبه ، 27 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد
نویسنده : - 1397/12/27 - تعداد نمایش (147)


چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره و آخرین جلسه در سال 97 شب گذشته به تاریخ 26 اسفند ماه 97 با حضور حداکثر هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در پی سفر حضوری هیئت مدیره به استان سیستان و بلوچستان در خصوص مشکلات مرز میلک با مساعدت خانقاهی مدیر کل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان که ترانزیت را در الویت استان قرار داده است عمده مشکلات مرز میلک بحث و گفتگو و قول مرتفع شدن داده شد .
در ابتدای جلسه نامه ای از انجمن ترانسپورتی نیمروز مبنی بر کاهش مجدد نرخ کمیسیون قرائت و مقرر شدتا در جلسه ای با انجمن نیمروز در سال آینده این مسئله بررسی شود تا علت نوسان نرخ کمیسیون در ماه های اخیر از سوی این انجمن مشخص گردد .
در ادامه نامه ای از انجمن ایران در مورد تعرفه های خدمات فورواردری از تاریخ اول فروردین 98 قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان در خصوص لایحه ای که مقرر شده بود تا تنظیم و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده های قانونی مخل حمل ونقل و ترانزیت بحث و بررسی شد و مقرر شد در ابتدای سال آینده این لایحه تنظیم و ارسال شود .
همچنین مسائل جاری انجمن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .