چهارشنبه ، 29 خرداد 1398

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است

صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات برای دیدار صمیمی با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با هدف بررسی و دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در خصوص مسائل حمل ونقلی مهمان انجمن خراسان بود . ...

حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضا و بازرسین به تاریخ 19 خرداد ماه 98 در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن از نماینده انجمن برای حضور در 211 امین نشست شورایعالی هماهن...

فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن م...

صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز یکشنبه به تاریخ 5 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صورت جلسه اولین ن...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد
نویسنده : - 1397/12/27 - تعداد نمایش (93)


چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره و آخرین جلسه در سال 97 شب گذشته به تاریخ 26 اسفند ماه 97 با حضور حداکثر هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در پی سفر حضوری هیئت مدیره به استان سیستان و بلوچستان در خصوص مشکلات مرز میلک با مساعدت خانقاهی مدیر کل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان که ترانزیت را در الویت استان قرار داده است عمده مشکلات مرز میلک بحث و گفتگو و قول مرتفع شدن داده شد .
در ابتدای جلسه نامه ای از انجمن ترانسپورتی نیمروز مبنی بر کاهش مجدد نرخ کمیسیون قرائت و مقرر شدتا در جلسه ای با انجمن نیمروز در سال آینده این مسئله بررسی شود تا علت نوسان نرخ کمیسیون در ماه های اخیر از سوی این انجمن مشخص گردد .
در ادامه نامه ای از انجمن ایران در مورد تعرفه های خدمات فورواردری از تاریخ اول فروردین 98 قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان در خصوص لایحه ای که مقرر شده بود تا تنظیم و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده های قانونی مخل حمل ونقل و ترانزیت بحث و بررسی شد و مقرر شد در ابتدای سال آینده این لایحه تنظیم و ارسال شود .
همچنین مسائل جاری انجمن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .