جمعه ، 29 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه

نویسنده : مدیر سایت 1395/04/12

به دليل شروع فصل برداشت و حمايت از برنجكاران داخلي ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه/ ثبت سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول است ترخيص برنج‌هاي وارداتي از گمرك حداكثر تا 31 تيرماه سال‌جاري امكان‌پذير است و از اين تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نخواهد بود و حتي ثبت‌سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما، علي‌اكبر مهرفرد، قائم‌مقام وزيرجهاد كشاورزي در امور بازرگاني و صنايع كشاورزي در نامه‌اي به مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران با تأكيد بر مطلب فوق، خواستار اقدام گمركات كشور در اين زمينه شد.

در نامه قائم‌مقام وزير جهاد كشاورزي آمده است: پيرو بند2 بخشنامه وزير محترم جهادكشاورزي به شماره 020.29919 مورخ 26/8/94 مبني بر اينكه «كليه ثبت سفارش‌هاي انجام شده مي‌بايستي حداكثر تا تاريخ 31/4/95 وارد كشور گردد، اين موضوع به كليه متقاضيان اعلام و تعهد اخذ شود كه پس از تاريخ فوق به دليل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمايت از توليدكنندگان داخلي، امكان ترخيص وجود نخواهد داشت.» و به استناد بند{ث} ماده {1} قانون امور گمركي و با توجه به ذكر عبارت {{ترخيص}} در بند 2 بخشنامه فوق‌الذكر، بدين‌وسيله مجدداً تاكيد مي‌نمايد ترخيص برنج حداكثر تا تاريخ 31/4/1395 امكان‌پذير است و از آن تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نمي‌باشد.

براساس اين گزارش در راستاي حمايت از كشاورزان برنج كار، دولت همه ساله هم زمان با فصل برداشت برنج در كشور ترخيص برنج‌هاي وارداتي تا پايان فصل برداشت و توزيع آن در بازار را ممنوع اعلام مي‌كند.

شايان ذكر است كه ميزان توليد سالانه برنج در داخل كشور كه عمدتاً در استان‌هاي شمالي صورت مي‌گيرد بالغ بر دو ميليون تن و ميزان مورد نياز براي واردات حدود يك ميليون تن در سال است.

منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران

8 تیرماه 1395