پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه

نویسنده : مدیر سایت 1395/04/12

به دليل شروع فصل برداشت و حمايت از برنجكاران داخلي ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه/ ثبت سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول است ترخيص برنج‌هاي وارداتي از گمرك حداكثر تا 31 تيرماه سال‌جاري امكان‌پذير است و از اين تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نخواهد بود و حتي ثبت‌سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما، علي‌اكبر مهرفرد، قائم‌مقام وزيرجهاد كشاورزي در امور بازرگاني و صنايع كشاورزي در نامه‌اي به مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران با تأكيد بر مطلب فوق، خواستار اقدام گمركات كشور در اين زمينه شد.

در نامه قائم‌مقام وزير جهاد كشاورزي آمده است: پيرو بند2 بخشنامه وزير محترم جهادكشاورزي به شماره 020.29919 مورخ 26/8/94 مبني بر اينكه «كليه ثبت سفارش‌هاي انجام شده مي‌بايستي حداكثر تا تاريخ 31/4/95 وارد كشور گردد، اين موضوع به كليه متقاضيان اعلام و تعهد اخذ شود كه پس از تاريخ فوق به دليل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمايت از توليدكنندگان داخلي، امكان ترخيص وجود نخواهد داشت.» و به استناد بند{ث} ماده {1} قانون امور گمركي و با توجه به ذكر عبارت {{ترخيص}} در بند 2 بخشنامه فوق‌الذكر، بدين‌وسيله مجدداً تاكيد مي‌نمايد ترخيص برنج حداكثر تا تاريخ 31/4/1395 امكان‌پذير است و از آن تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نمي‌باشد.

براساس اين گزارش در راستاي حمايت از كشاورزان برنج كار، دولت همه ساله هم زمان با فصل برداشت برنج در كشور ترخيص برنج‌هاي وارداتي تا پايان فصل برداشت و توزيع آن در بازار را ممنوع اعلام مي‌كند.

شايان ذكر است كه ميزان توليد سالانه برنج در داخل كشور كه عمدتاً در استان‌هاي شمالي صورت مي‌گيرد بالغ بر دو ميليون تن و ميزان مورد نياز براي واردات حدود يك ميليون تن در سال است.

منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران

8 تیرماه 1395