چهارشنبه ، 07 خرداد 1399

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد

اولین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین روز گذشته به تاریخ 24 فروردین ماه 99 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .به گزراش روبط عمومی انجمن متاسفانه در پی شیوع ویروس کرون...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر نخستین جلسه هیئت مدیره با موضوع صدمات ناشی از کرونا به حمل و نقل برگزار شد

ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه

نویسنده : مدیر سایت 1395/04/12

به دليل شروع فصل برداشت و حمايت از برنجكاران داخلي ممنوعيت ترخيص برنج‌هاي وارداتي از اول مرداد ماه/ ثبت سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول است ترخيص برنج‌هاي وارداتي از گمرك حداكثر تا 31 تيرماه سال‌جاري امكان‌پذير است و از اين تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نخواهد بود و حتي ثبت‌سفارش‌هاي انجام شده غيرقابل قبول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما، علي‌اكبر مهرفرد، قائم‌مقام وزيرجهاد كشاورزي در امور بازرگاني و صنايع كشاورزي در نامه‌اي به مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران با تأكيد بر مطلب فوق، خواستار اقدام گمركات كشور در اين زمينه شد.

در نامه قائم‌مقام وزير جهاد كشاورزي آمده است: پيرو بند2 بخشنامه وزير محترم جهادكشاورزي به شماره 020.29919 مورخ 26/8/94 مبني بر اينكه «كليه ثبت سفارش‌هاي انجام شده مي‌بايستي حداكثر تا تاريخ 31/4/95 وارد كشور گردد، اين موضوع به كليه متقاضيان اعلام و تعهد اخذ شود كه پس از تاريخ فوق به دليل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمايت از توليدكنندگان داخلي، امكان ترخيص وجود نخواهد داشت.» و به استناد بند{ث} ماده {1} قانون امور گمركي و با توجه به ذكر عبارت {{ترخيص}} در بند 2 بخشنامه فوق‌الذكر، بدين‌وسيله مجدداً تاكيد مي‌نمايد ترخيص برنج حداكثر تا تاريخ 31/4/1395 امكان‌پذير است و از آن تاريخ به بعد تحت هيچ شرايطي ترخيص برنج از گمركات كشور مجاز نمي‌باشد.

براساس اين گزارش در راستاي حمايت از كشاورزان برنج كار، دولت همه ساله هم زمان با فصل برداشت برنج در كشور ترخيص برنج‌هاي وارداتي تا پايان فصل برداشت و توزيع آن در بازار را ممنوع اعلام مي‌كند.

شايان ذكر است كه ميزان توليد سالانه برنج در داخل كشور كه عمدتاً در استان‌هاي شمالي صورت مي‌گيرد بالغ بر دو ميليون تن و ميزان مورد نياز براي واردات حدود يك ميليون تن در سال است.

منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران

8 تیرماه 1395