يک شنبه ، 11 خرداد 1399

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری با حضور تمام اعضای هیئت مدیره درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن بیست و نهمین ...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود

نویسنده : مدیر سایت 1395/05/10

 

معاون آموزش سازمان ترافیک گفت: بعد از اتمام آموزش رانندگان آژانس، آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود.

 سیدمهدی میرزایی در ارتباط با آموزش رانندگان بار و کالا اظهارکرد: مقرر شده بعد از آموزش رانندگان آژانس ،آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری و بررسی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه رانندگان بار و کالا طیف وسیعی از رانندگان وسایل نقلیه سبک، نیمه سبک و سنگین را دربرمی گیرند، باید تمامی موارد در نظر گرفته شود. به همین دلیل با معاونت بار و کالا مکاتبات لازم انجام داده ایم تا لیست کلیه رانندگان ، اتحادیه ها و مراکز بارگیری را در اختیار ما قرار دهند.

میرزایی تصریح کرد : اما  به دلیل طیف وسیع رانندگان بار وکالا که اتحادیه های گوناگونی دارند، هنوز این اطلاعات کامل نشده و در حال پیگیری است.

معاون آموزش سازمان ترافیک افزود: بعد از تکمیل اطلاعات رانندگان سرفصل های آموزشی این طیف تدوین خواهد شد.

به گفته میرزایی این سیستم آموزشی در جهت مدیریت، ایجاد  تسهیلات و روان سازی فعالیت رانندگان بار و کالا برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نظر داریم تا با تعاملات تشویقی پروسه آموزش رانندگان بار وکالا را پیش ببریم.

میرزایی گفت: مسلما پروسه توجیه رانندگان این طیف و جمع آوری  و تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان بار و کالا اندکی زمان بر و نیازمند همکاری اتحادیه های مذکور است، اما فرایند آموزش این گروه در دستور معاونت حمل ونقل ترافیک قرار دارد و انجام می شود.

منبع : سایت خبری تین نیوز

10 مرداد 1395