چهارشنبه ، 27 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود

نویسنده : مدیر سایت 1395/05/10

 

معاون آموزش سازمان ترافیک گفت: بعد از اتمام آموزش رانندگان آژانس، آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود.

 سیدمهدی میرزایی در ارتباط با آموزش رانندگان بار و کالا اظهارکرد: مقرر شده بعد از آموزش رانندگان آژانس ،آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری و بررسی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه رانندگان بار و کالا طیف وسیعی از رانندگان وسایل نقلیه سبک، نیمه سبک و سنگین را دربرمی گیرند، باید تمامی موارد در نظر گرفته شود. به همین دلیل با معاونت بار و کالا مکاتبات لازم انجام داده ایم تا لیست کلیه رانندگان ، اتحادیه ها و مراکز بارگیری را در اختیار ما قرار دهند.

میرزایی تصریح کرد : اما  به دلیل طیف وسیع رانندگان بار وکالا که اتحادیه های گوناگونی دارند، هنوز این اطلاعات کامل نشده و در حال پیگیری است.

معاون آموزش سازمان ترافیک افزود: بعد از تکمیل اطلاعات رانندگان سرفصل های آموزشی این طیف تدوین خواهد شد.

به گفته میرزایی این سیستم آموزشی در جهت مدیریت، ایجاد  تسهیلات و روان سازی فعالیت رانندگان بار و کالا برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نظر داریم تا با تعاملات تشویقی پروسه آموزش رانندگان بار وکالا را پیش ببریم.

میرزایی گفت: مسلما پروسه توجیه رانندگان این طیف و جمع آوری  و تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان بار و کالا اندکی زمان بر و نیازمند همکاری اتحادیه های مذکور است، اما فرایند آموزش این گروه در دستور معاونت حمل ونقل ترافیک قرار دارد و انجام می شود.

منبع : سایت خبری تین نیوز

10 مرداد 1395