پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود

نویسنده : مدیر سایت 1395/05/10

 

معاون آموزش سازمان ترافیک گفت: بعد از اتمام آموزش رانندگان آژانس، آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری می شود.

 سیدمهدی میرزایی در ارتباط با آموزش رانندگان بار و کالا اظهارکرد: مقرر شده بعد از آموزش رانندگان آژانس ،آموزش رانندگان بار و کالا پیگیری و بررسی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه رانندگان بار و کالا طیف وسیعی از رانندگان وسایل نقلیه سبک، نیمه سبک و سنگین را دربرمی گیرند، باید تمامی موارد در نظر گرفته شود. به همین دلیل با معاونت بار و کالا مکاتبات لازم انجام داده ایم تا لیست کلیه رانندگان ، اتحادیه ها و مراکز بارگیری را در اختیار ما قرار دهند.

میرزایی تصریح کرد : اما  به دلیل طیف وسیع رانندگان بار وکالا که اتحادیه های گوناگونی دارند، هنوز این اطلاعات کامل نشده و در حال پیگیری است.

معاون آموزش سازمان ترافیک افزود: بعد از تکمیل اطلاعات رانندگان سرفصل های آموزشی این طیف تدوین خواهد شد.

به گفته میرزایی این سیستم آموزشی در جهت مدیریت، ایجاد  تسهیلات و روان سازی فعالیت رانندگان بار و کالا برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نظر داریم تا با تعاملات تشویقی پروسه آموزش رانندگان بار وکالا را پیش ببریم.

میرزایی گفت: مسلما پروسه توجیه رانندگان این طیف و جمع آوری  و تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان بار و کالا اندکی زمان بر و نیازمند همکاری اتحادیه های مذکور است، اما فرایند آموزش این گروه در دستور معاونت حمل ونقل ترافیک قرار دارد و انجام می شود.

منبع : سایت خبری تین نیوز

10 مرداد 1395