پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

گشت‌های نامحسوس جاده‌ای حمل و نقل کالا را مورد رصد قرار می‌دهند

نویسنده : مدیر سایت 1395/05/21

 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه گفت: کامیونهای حمل کالا بدون داشتن بارنامه و دارای اضافه تناژ در استان کرمانشاه توسط گشت نامحسوس جاده‌ای رصد می‌شوند.

 

بهمن خسروانی با اشاره به ساماندهی و افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه ساماندهی، احقاق حقوق دولتی و افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده‌ای است.

 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه افزود: در راستای این هدف، مراکز تحویل کالاهای کشاورزی از جمله سیلوها، کارخانه‌ها، انبارها و فروش کالا از طریق بورس وظیفه دارند با رعایت حوزه فعالیت در هر شهرستان و هماهنگی شرکت‌های حمل و نقل کالای مستقر در شهرستانها از خروج کامیون‌های حامل کالا فاقد بارنامه از انبار به طور اکید خودداری کنند.

 

خسروانی خاطرنشان کرد: خروج کامیون‌های دارای اضافه تناژ ممنوع است که در این زمینه با وجود گشت‌های نامحسوس  جاده‌ای در جهت ساماندهی ایمنی جاده، برخورد قانونی با دارندگان کامیون‌های دارای اضافه تناژ انجام می‌شود و بنابراین مراکز موظف هستند دقت بیشتری در زمینه کنترل کامیون‌های حامل کالا داشته باشند.

تین نیوز

21مرداد 1395