تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

برنامه جديد گمرك براي مبارزه با قاچاق كالا

نویسنده : مدیر سایت 1395/05/26

 

 تبادل الكترونيكي اطلاعات ميان انبارهاي سازمان بنادر و گمرك با هدف مبارزه با قاچاق كالا آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، براساس اين برنامه در گام اول قبض انبار الكترونيك انبارهاي طرف قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردي از طريق سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در منطقه ويژه شهيد رجايي به بارنامه متصل شد. با فراهم شدن اين امكان، خروج كانتينرهاي موضوع بارنامه‌هاي اظهاري به گمرك بعد از صدور پروانه‌هاي الكترونيكي از محوطه‌هاي بندري و انبارهاي طرف قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردي امكان‌پذير خواهد بود. دريافت الكترونيكي اين اطلاعات در راستاي پوشاندن خلا موجود و با توجه به مدل تبادل داده سازمان جهاني گمرك برمبناي دريافت اطلاعات بارنامه‌ها از مبدأ انجام مي‌شود و با اجرايي شدن اين برنامه، تله‌هاي الكترونيكي گمرك براي مبارزه با قاچاق كالا تكميل خواهد شد. اين اقدام پس از آن صورت مي‌گيرد كه با بررسي دقيق پرونده باند بزرگ قاچاق كالا توسط كارشناسان مجرب و مورد وثوق گمرك جمهوري اسلامي ايران مشخص گرديد افراد متخلف بدون اظهار كالا و تنظيم اظهارنامه در گمرك، اقدام به خروج كالاي بارنامه‌هاي غيرمرتبط با بيجك‌هاي صوري و ساختگي از انبارها نموده‌اند و علت اصلي اين امر عدم اتصال سيستم انبارها به بارنامه الكترونيك بوده است. در اين خصوص مهندس سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به انبارهاي فعال در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دستور صريح داده تا با گمرك براي تبادل الكترونيكي اطلاعات همكاري نمايند.

اين گزارش مي‌افزايد، در گام بعدي با همكاري مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي دريافت اطلاعات تالي تخليه از اپراتورهاي تخليه و بارگيري سازمان بنادر و دريانوردي در دستور كار گمرك قرار مي‌گيرد و در مراحل نهايي رهگيري كالا به محض تخليه كشتي تكميل خواهد شد. برنامه اصلي گمرك دسترسي به مانيفست بار كشتي‌ها و يا اصطلاحاً كريرها در زمان تخليه بار و صدور تالي است و اين موضوع در دستور كار گمرك قرار دارد. مانيفست كشتي فهرست كل كالاهاي موجود در كشتي است كه در اختيار ناخداي هر كشتي بوده و در زمان تخليه از روي مانيفست كشتي، اصطلاحاً تالي تخليه صادر مي‌شود و سپس به چندين بارنامه و هر بارنامه به نام يك شخص تقسيم مي‌گردد. بنابر اعلام گمرك اطلاعات مانيفست كشتي، اطلاعات قابل اتكايي هستند و در صورت ورود اطلاعات براساس تالي تخليه در بنادر، زنجيره داده‌ها در سامانه جامع گمركي تكميل و كليه اطلاعات ورودي برمبناي مانيفست الكترونيكي، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و بيجك انبارها تقاطع‌گيري مي‌شود و عملاً امكان تخلف از بين مي‌رود. عدم امكان كنترل ورودي و خروجي كالاها در محوطه‌هاي بندري و انبارها به دليل نبود تبادل داده‌ها احتمال صدور بيجك‌هاي جعلي و قاچاق كالاها را تقويت مي‌كند. مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه قبلاً تصويب شده بر لزوم دسترسي گمرك ايران به اطلاعات انبارها و محوطه‌هاي بندري تأكيد دارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

26 مرادا ماه1395