يک شنبه ، 11 خرداد 1399

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری با حضور تمام اعضای هیئت مدیره درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن بیست و نهمین ...

بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، بازگشایی مرز ...

ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ظ...

راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اردیبهشت 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی، وزارت را...

پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

وعده ما؛هشتم تیرماه اتاق بازرگانی بازگشایی مرز میر جاوه درکش و قوس صورت جلسات است ظرف 48 ساعت مشکل کامیون های سوخت صادراتی در مرز پاکستان حل می شود چ راه اندازی کریدور های جدید از مسیر ایران کلید خورد پیگیری معافیت دیرکرد کانتینر

اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني در زمان ورود كالا/ واحدهاي توليدي و كارت‌هاي بازرگاني رتبه طلايي مستثني شدند

نویسنده : مدیر سایت 1395/06/08

  گمرك ايران از اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني در زمان ورود كالا به استثناي واحدهاي توليدي و كارت‌هاي بازرگاني داراي رتبه طلايي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ماليات بر تجارت و واردات كالا يكي از محل‌هاي درآمد مالياتي كشورها است كه از محل اين درآمدها بسياري از پروژه‌هاي زيربنايي، بهداشتي، ... تأمين مالي گرديده و اجرايي مي‌گردد. ذي‌نفعان و سودجويان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، ماليات، كنترل‌هاي مالي و اداي دين نسبت به دولت در طول چندين سال گذشته با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يا يكبار مصرف، اقدام به فعاليت تجاري و گمركي نموده‌اند كه با عدم پرداخت ماليات مربوط به تجارت، باكاهش درآمدها منجر به تضييع حقوق دولت و ملت گرديده است، اين موضوع وزارت امور اقتصادي و دارايي رابر آن داشت تا با اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي وصول و استيفاي مطالبات حقه دولت عليه صاحبان كالا يعني همان افرادي كه كارت بازرگاني به نام ايشان صادر گرديده، اقدام نمايد كه يكي از اين اقدامات اخير اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب در زمان ورود كالا است كه ضمن جلوگيري از فرار مالياتي افراد فوق گامي جدي در راستاي عدالت مالياتي و كمك به فعالان اقتصادي واقعي است كه به شرح ذيل اجرا مي‌گردد:

1- كليه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني يا كارت پيله‌وري و نيز اشخاص فاقد كارت بازرگاني با رعايت موارد مستثني شده زير مشمول پرداخت ماليات علي‌‌الحساب موصوف خواهند بود.
الف: واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تأسيس از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط.
ب: كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تأييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن ذي‌ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش‌حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصاحساب مالياتي.
د: وزارتخانه‌ها مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي شهرداري و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه عمومي كشور.
ه: كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد.
و: كليه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390
2- در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني علي‌رغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري به غير براي استفاده از مزاياي كارت نموده لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي الحساب به ميزان فوق‌الذكر ،مفاصاحساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

7شهریور ماه 1395