چهارشنبه ، 27 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني در زمان ورود كالا/ واحدهاي توليدي و كارت‌هاي بازرگاني رتبه طلايي مستثني شدند

نویسنده : مدیر سایت 1395/06/08

  گمرك ايران از اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني در زمان ورود كالا به استثناي واحدهاي توليدي و كارت‌هاي بازرگاني داراي رتبه طلايي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ماليات بر تجارت و واردات كالا يكي از محل‌هاي درآمد مالياتي كشورها است كه از محل اين درآمدها بسياري از پروژه‌هاي زيربنايي، بهداشتي، ... تأمين مالي گرديده و اجرايي مي‌گردد. ذي‌نفعان و سودجويان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، ماليات، كنترل‌هاي مالي و اداي دين نسبت به دولت در طول چندين سال گذشته با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يا يكبار مصرف، اقدام به فعاليت تجاري و گمركي نموده‌اند كه با عدم پرداخت ماليات مربوط به تجارت، باكاهش درآمدها منجر به تضييع حقوق دولت و ملت گرديده است، اين موضوع وزارت امور اقتصادي و دارايي رابر آن داشت تا با اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي وصول و استيفاي مطالبات حقه دولت عليه صاحبان كالا يعني همان افرادي كه كارت بازرگاني به نام ايشان صادر گرديده، اقدام نمايد كه يكي از اين اقدامات اخير اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب در زمان ورود كالا است كه ضمن جلوگيري از فرار مالياتي افراد فوق گامي جدي در راستاي عدالت مالياتي و كمك به فعالان اقتصادي واقعي است كه به شرح ذيل اجرا مي‌گردد:

1- كليه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني يا كارت پيله‌وري و نيز اشخاص فاقد كارت بازرگاني با رعايت موارد مستثني شده زير مشمول پرداخت ماليات علي‌‌الحساب موصوف خواهند بود.
الف: واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تأسيس از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط.
ب: كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تأييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن ذي‌ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش‌حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصاحساب مالياتي.
د: وزارتخانه‌ها مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي شهرداري و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه عمومي كشور.
ه: كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد.
و: كليه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390
2- در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني علي‌رغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري به غير براي استفاده از مزاياي كارت نموده لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي الحساب به ميزان فوق‌الذكر ،مفاصاحساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

7شهریور ماه 1395