دوشنبه ، 30 ارديبهشت 1398

بار دیگر؛حضوری پرشور

بیست و هشتمین مجمع عمومی عادی انجمن شب گذشته به تاریخ 29 اردیبهشت 98 با حضور پر شور حداکثر اعضا برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ،حضور پر شور و حداکثری مدیران شرکت ها ودر مجمع عمومی عادی نشا...

سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های ح...

بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن س...

دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار ...

یک سال با ترابرد....

نشریه ترابرد طی یک سال گذشته دست به اقدامی نوین زد و با برگزاری میزگردهای تخصصی در هر شماره تلاش کرد تا مشکلات و دغدغه های حوزه حمل و نقل بین المللی را به گوش مسئولان و دولتمردان برساند با این ام...

بار دیگر؛حضوری پرشور سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند یک سال با ترابرد....
نویسنده : - 1398/02/09 - تعداد نمایش (44)


سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار افغانی جهت ورود موقت کپسول های حمل گاز، از اتاق مشترک ایران و افغانستان نامه ای در پاسخ به انجمن ارسال شد که بر طبق این نامه اتاق مشترک ایران و افغانستان موارد درخواستی را اعلام نمود و مقرر شد این موارد به سازمان به منظور انجام و بررسی ارسال گردد .
در ادامه نامه ارسالی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص موارد پیشنهادی انجمن برای قرار گرفتن در دستور کار ارسال نموده بود قرائت و مقرر شد به منظور بررسی بیشتر موارد ارسالی از انجمن ،هیئت مدیره اعلام نظر و بررسی نمایند .
درادامه نامه ای از وزارت کشور در خصوص کارگروه مشترک کمیسیون های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه جهت اعلام نظر انجمن قرائت و مقرر شد تا هیئت مدیره موارد مد نظر را در روز های آتی بیان نمایند .
همچنین در پایان جلسه مسائل مالی و بودجه ای انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .