پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد
نویسنده : - 1398/02/09 - تعداد نمایش (90)


سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار افغانی جهت ورود موقت کپسول های حمل گاز، از اتاق مشترک ایران و افغانستان نامه ای در پاسخ به انجمن ارسال شد که بر طبق این نامه اتاق مشترک ایران و افغانستان موارد درخواستی را اعلام نمود و مقرر شد این موارد به سازمان به منظور انجام و بررسی ارسال گردد .
در ادامه نامه ارسالی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص موارد پیشنهادی انجمن برای قرار گرفتن در دستور کار ارسال نموده بود قرائت و مقرر شد به منظور بررسی بیشتر موارد ارسالی از انجمن ،هیئت مدیره اعلام نظر و بررسی نمایند .
درادامه نامه ای از وزارت کشور در خصوص کارگروه مشترک کمیسیون های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه جهت اعلام نظر انجمن قرائت و مقرر شد تا هیئت مدیره موارد مد نظر را در روز های آتی بیان نمایند .
همچنین در پایان جلسه مسائل مالی و بودجه ای انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .