شنبه ، 02 شهريور 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

آثار ورشکستگی هانجین بر صنعت کشتیرانی

نویسنده : مدیر سایت 1395/06/15


رئیس کمسیون حمل و نقل لجستیک و گمرک اتاق ایران از احتمال افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، امید ملک ضمن اشاره به ورشکستگی کشتیرانی هانجین گفت: با توجه به توقیف تعدادی از شناورهای هانجین انتظار داریم که شاهد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی باشیم.

رئیس کمسیون حمل و نقل لجستیک و گمرک اتاق ایران با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌ها بر کیفیت خدمات تاثیر خواهد گذاشت افزود: طبیعی است که برای مدیریت این هزینه ها با افت کیفیت خدمات برای صرفه‌جویی و کنترل هزینه‌ها خواهیم بود. در واقع با وضعیت کنونی افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات پیامدهایی است که انتظار آن را داریم.

وی همچنین به حمایت‌های غیرعلمی و بی‌برنامه دولت کره جنوبی از این شرکت کشتیرانی اشاره و تاکید کرد: به هر حال این حمایت‌های بی‌دریغ سرانجام در جایی تاثیر سوء خودش را نشان خواهد داد که وضعیت کنونی هانجین یکی از آثارسوء
این رفتار و دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی است.

شرکت هانجین به عنوان هشتمین شرکت کشتیرانی جهان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

تین نیوز

15شهریور 1395