پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

الزامات جدید شرکت‌های خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی/ رعایت استانداردهای زیست محیطی

نویسنده : مدیر سایت 1395/06/15

 
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) در راستای رعایت استانداردهای زیست محیطی، شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی طرف قرارداد را ملزم به نصب و اجرای تصفیه خانه فاضلاب در سایت های خود نمود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون مهندسی و عمران استان خوزستان، با اشاره به لزوم رعایت تمامی الزامات زیست محیطی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) اظهار داشت: رعایت این الزامات به عنوان یکی از مهم ترین تعهدات توسط مرکز HSE این اداره کل اعلام گردید و برهمین اساس در قراردادهای سرمایه گذاری این اداره کل گنجانده شده است.

رضا زاده در تشریح ویژگی های سیستم تصفیه خانه فاضلاب که توسط شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی به اجرا در آمده است، بیان داشت: چندین شرکت فعال بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی این مجتمع بزرگ بندری، ضمن نصب و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب از نوع مخزنی غیر جذبی با صـرف هزینه ای بالغ بر ٧٠٠ میلیون ریال موفق شدند پساب های سایت خود را از این طریق جمع آوری و به سمت تصفیه خانه مرکزی هدایت کرده و پس از انجام مراحل پنج گانه تصفیه، خروجی آن را به مصرف آبیاری فضای سبز برسانند.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خاطر نشان نمود: مخزن های غیر جذبی اجرا شده در این سایت ها، با بهره گیری از روش SBR، از گسترش آلودگی در محیط زیست و آب های سطحی جلوگیری کرده و ضمن استفاده مجدد از خروجی آن، میزان اتلاف آب را به حداقل می رساند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی شرکت های خصوصی فعال در این مجتمع بندری که به فعالیت های بازرگانی و پشتیبانی خدمات بندری مشغول هستند، ملزم به نصب و اجرای سیستم تصفیه خانه های فاضلاب هستند، اظهار داشت: با نظارت مستمر کارشناسان این اداره کل روند اجرایی تصفیه خانه ها در دیگر پروژه های سرمایه گذاری نیز به مرور در حال تکمیل و گسترش است و همزمان با اتمام مراحل ساخت و ســــاز و آغاز بهره برداری از این پروژه های سرمایه گذاری، تصفیه خانه های مربوطه نیز تکمیل و به بهره برداری می رسند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با ایجاد زیر ساخت های مناسب و مهیا در اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)، بستری مساعد را برای فعالیت شرکت های بخش خصوصی در زمینه پشتیبانی خدمات بندری و رونق بازرگانی فراهم نموده است.

وزارت راه و شهرسازی

15شهریور1395