پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد
نویسنده : - 1398/02/23 - تعداد نمایش (151)


پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری در نهایت تعداد ورود نیمه یدک افغانی را تعیین تکلیف کرد .
در ابتدای جلسه صورت جلسه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی مربوط به نشست رئیس اداره ترانزیت و انجمن پیرامون ورود موقت نیمه یدک افغانی قرائت گردید . بر اساس این صورت جلسه با توجه به حجم جابه جایی گاز مایع در سال 97 و تقاضای پیش بینی شده در سال جاری تعداد 200 نیمه یدک افغانی و 600 نیمه یدک ایرانی برای حمل محمولات کافی در نظر گرفته شده است .
همچنین با توجه به برگزاری اجلاس در کشور ترکمنستان در سطح وزیر دو کشور برای حل مشکلات فی مابین دو کشور به در خواست معاونت سازمان راهداری و جمل ونقل جاده ای کشور نماینده انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی حمل ونقلی در این اجلاس شرکت نموده است .
در ادامه نامه ارسالی از دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بررسی موضوع واگذاری واحد های قضایی اختصاصی به بخش های خصوصی بحث و بررسی شد و مقرر شد انجمن پیشنهادات و نظرات خود را اعلام نماید .