جمعه ، 26 مرداد 1397

بازدید هیئت مدیره انجمن از خبرگزاری های استان

هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 مرداد ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن،...

گزارش ترابرد از برخورد سفارت ایران با رانندگان و مدیران شرکت های حمل و نقل معضل کارت دعوت!

سال هاست که فعالان عرصه حمل و نقل از غربتی دو جانبه در کشورهای خارجی رنج می برند. تجربه حضور در کشوری بیگانه از یک سو و عدم حمایت سفارت خانه های ایران از سوی دیگر باعث شده تا رانندگان، تاجران و م...

رایزن اقتصادی اما سیاسی؟

انتقادات و انتظارات بخش خصوصی از وابسته های اقتصادی کشور در سفارت خانه هاروزانه از هر گوشه و کنار خبرهای تلخی از رکود بخش های مختلف اقتصادی، نوسان های عجیب و غریب نرخ ارز و بازگشت کابوس تحریم ها ...

...شود روزی گلستان غم نخور

مهرداد تقی زاده، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازیدر حوزه حمل و نقل بین المللی مشکلات ترانزیت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شوند. یکی از کارهایی که در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری و ان...

نجات حمل و نقل با اعزام رایزن حمل ونقلی

مدیران و فعالان صنعت ترانزیت به نقد و بررسی دیپلماسی حمل و نقل در منطقه می پردازند«کارت دعوت نفرستاده بودیم. نمی آمدید» عبارت معروفی که هر راننده ترانزیت و مدیر شرکت حمل و نقل اگر برا...

بازدید هیئت مدیره انجمن از خبرگزاری های استان گزارش ترابرد از برخورد سفارت ایران با رانندگان و مدیران شرکت های حمل و نقل معضل کارت دعوت! رایزن اقتصادی اما سیاسی؟ ...شود روزی گلستان غم نخور نجات حمل و نقل با اعزام رایزن حمل ونقلی
نویسنده : مدیر سایت - 1395/07/27 - تعداد نمایش (476)

مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی ، با توجه به اینکه حجم عمده ای از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی افغانستان از مسیر این استان انجام می شود، بدیهی است مسایل و مشکلات عدیده ای در این حوزه در روابط دو کشور پدید آید که نیاز به رصد دائم و بررسی و پیگیری کارشناسی و نیز حل مشکلات در مراجع ذیربط خواهد داشت .
لذا به دلیل اقدامات شایسته و تجربیات انجمن استان در تعامل با این اتاق، از این پس مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی می باشد و دبیرخانه آن در انجمن تشکیل و مستقر شده است.
بنابر این گزارش، انجمن تلاش دارد تا با دعوت از اعضاء مورد توافق ،موارد آن حوزه را پس از بررسی کارشناسی و دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت پیگیری مشترک به این اتاق اعلام نماید .ضمنا " آقای اسماعیل فاضل مدنی عضو محترم هیئت اجرایی این اتاق ،بعنوان نماینده و رابط اتاق مشترک ایران و افغانستان با انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت همکاری و حضور در جلسات معرفی شده اند .