جمعه ، 03 اسفند 1397

مدیرکل دفتر ترانزیت منصوب شد

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استا ن خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 28 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ا...

تقاضای شرکت در امری خیر

تقاضای شرکت در امری خیرچهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 23 بهمن ماه سال جاری با حضور تمام اعضا و بازرسین و در محل انجمن برگ...

ثبت نام در سامانه بار فرابران شروع شد

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن با تو...

مشکلات امور کارنه تیر دراسرع وقت حل و فصل خواهد شد

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 30 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی در...

راه اندازی اولین شواری حل اختلاف حمل و نقل در استان

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 23 دی ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد و همچنین آقایان محمدی و مجردی از اداره ت...

مدیرکل دفتر ترانزیت منصوب شد تقاضای شرکت در امری خیر ثبت نام در سامانه بار فرابران شروع شد مشکلات امور کارنه تیر دراسرع وقت حل و فصل خواهد شد راه اندازی اولین شواری حل اختلاف حمل و نقل در استان
نویسنده : مدیر سایت - 1395/07/27 - تعداد نمایش (533)

مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی ، با توجه به اینکه حجم عمده ای از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی افغانستان از مسیر این استان انجام می شود، بدیهی است مسایل و مشکلات عدیده ای در این حوزه در روابط دو کشور پدید آید که نیاز به رصد دائم و بررسی و پیگیری کارشناسی و نیز حل مشکلات در مراجع ذیربط خواهد داشت .
لذا به دلیل اقدامات شایسته و تجربیات انجمن استان در تعامل با این اتاق، از این پس مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی می باشد و دبیرخانه آن در انجمن تشکیل و مستقر شده است.
بنابر این گزارش، انجمن تلاش دارد تا با دعوت از اعضاء مورد توافق ،موارد آن حوزه را پس از بررسی کارشناسی و دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت پیگیری مشترک به این اتاق اعلام نماید .ضمنا " آقای اسماعیل فاضل مدنی عضو محترم هیئت اجرایی این اتاق ،بعنوان نماینده و رابط اتاق مشترک ایران و افغانستان با انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت همکاری و حضور در جلسات معرفی شده اند .