يک شنبه ، 29 مهر 1397

فرم تعهد نامه یکسان سازی شد

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 22 مهر ماه 97 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی از این پس قرم ...

از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 مهر ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومیT ه...

با انجمن نیمروز توافقی نکردیم

بیست وپنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رصوی شب گذشته به تاریخ ۸ مهرماه ۹۷ با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزارشد .به گزارش روابط عمومی ان...

درخواست اخذ روادید و رود پاس افغانستان انجمن بر عهده گرفت

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 1 مهر ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شدبه گزارش روابط عمومی انج...

فرم تعهد نامه یکسان سازی شد از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم با انجمن نیمروز توافقی نکردیم درخواست اخذ روادید و رود پاس افغانستان انجمن بر عهده گرفت نهمین روز محرّم الحرام ، تاسوعای حسینی  روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد
نویسنده : مدیر سایت - 1395/07/27 - تعداد نمایش (494)

مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی ، با توجه به اینکه حجم عمده ای از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی افغانستان از مسیر این استان انجام می شود، بدیهی است مسایل و مشکلات عدیده ای در این حوزه در روابط دو کشور پدید آید که نیاز به رصد دائم و بررسی و پیگیری کارشناسی و نیز حل مشکلات در مراجع ذیربط خواهد داشت .
لذا به دلیل اقدامات شایسته و تجربیات انجمن استان در تعامل با این اتاق، از این پس مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی می باشد و دبیرخانه آن در انجمن تشکیل و مستقر شده است.
بنابر این گزارش، انجمن تلاش دارد تا با دعوت از اعضاء مورد توافق ،موارد آن حوزه را پس از بررسی کارشناسی و دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت پیگیری مشترک به این اتاق اعلام نماید .ضمنا " آقای اسماعیل فاضل مدنی عضو محترم هیئت اجرایی این اتاق ،بعنوان نماینده و رابط اتاق مشترک ایران و افغانستان با انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت همکاری و حضور در جلسات معرفی شده اند .