دوشنبه ، 19 آذر 1397

حذف مالیات بر ارزش افزوده حق مسلم شرکت هاست

سی پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 11 آذر ماه 97 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مالیا...

حل مشکل به این معنا نیست که مشکل حل شده است!

از 77 مشکل احصا شده ترانزیت در معاونت حمل و نقل وزارت و راه و شهرسازی 14 مورد در لیست مشکلات حل شده قرار گرفته است که از این میان 2 مورد مربوط به کریدورهای ترانزیتی است. این در حالیست که روزانه ...

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از برنامه دولت برای ترانزیت گفت : احیای ترانزیت با نوسازی

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از برنامه دولت برای ترانزیت گفت :احیای ترانزیت با نوسازیعبد الهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در حاشیه ...

بخشنامه نجات بخش

روتیتر: ترابرد در میزگردی آخرین وضعیت 77 مشکل شناخته شده ترانزیت را بررسی کردسال هاست که مشکلات حوزه ترانزیت همچون قصه های کهن نسل به نسل و گوش به گوش می چرخد و همچنان پابرجا مانده است. مشکلاتی ک...

کنگره جهانی ایرو با حضور 77 نماینده به پایان رسید

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 آبان ماه 97 با حضور تمامی اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

حذف مالیات بر ارزش افزوده حق مسلم شرکت هاست حل مشکل به این معنا نیست که مشکل حل شده است! رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از برنامه دولت برای ترانزیت گفت : احیای ترانزیت با نوسازی بخشنامه نجات بخش کنگره جهانی ایرو با حضور 77 نماینده به پایان رسید
نویسنده : مدیر سایت - 1395/07/27 - تعداد نمایش (510)

مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی ، با توجه به اینکه حجم عمده ای از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی افغانستان از مسیر این استان انجام می شود، بدیهی است مسایل و مشکلات عدیده ای در این حوزه در روابط دو کشور پدید آید که نیاز به رصد دائم و بررسی و پیگیری کارشناسی و نیز حل مشکلات در مراجع ذیربط خواهد داشت .
لذا به دلیل اقدامات شایسته و تجربیات انجمن استان در تعامل با این اتاق، از این پس مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی می باشد و دبیرخانه آن در انجمن تشکیل و مستقر شده است.
بنابر این گزارش، انجمن تلاش دارد تا با دعوت از اعضاء مورد توافق ،موارد آن حوزه را پس از بررسی کارشناسی و دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت پیگیری مشترک به این اتاق اعلام نماید .ضمنا " آقای اسماعیل فاضل مدنی عضو محترم هیئت اجرایی این اتاق ،بعنوان نماینده و رابط اتاق مشترک ایران و افغانستان با انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت همکاری و حضور در جلسات معرفی شده اند .