چهارشنبه ، 29 خرداد 1398

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است

صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات برای دیدار صمیمی با هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با هدف بررسی و دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در خصوص مسائل حمل ونقلی مهمان انجمن خراسان بود . ...

حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضا و بازرسین به تاریخ 19 خرداد ماه 98 در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن از نماینده انجمن برای حضور در 211 امین نشست شورایعالی هماهن...

فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن م...

صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز یکشنبه به تاریخ 5 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صورت جلسه اولین ن...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد اولین ماموریتم توسعه و تسهیل مراودات تجاری است حضور نماینده انجمن در نشست شواریعالی هماهنگی ترابری فراخوان تعیین اسم برای همایش ملی ترانزیت آغاز شد صورت جلسه اولین نشست مشترک با گمرک ارسال شد
نویسنده : - 1398/03/13 - تعداد نمایش (38)

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن مقدمات برگزاری همایش ملی ترانزیت در روز ملی حمل ونقل درسال جاری با موافقت همه ی اعضای هیئت مدیره کلید خورد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری استان خراسان رضوی مبنی تغییر زمان برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی با ولایت هرات قرائت و براساس این نامه این زمان بعدی این نشست در تاریخ 11 تیر ماه از سوی استانداری تعیین گردید .
در ادامه جلسه با توجه به اینکه ترانزیت در کشور هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده و با توجه به اینکه در سال های گذشته بار ها موضوع جایگزینی ترانزیت و گردشگری با نفت مطرح شده ولی بنا به دلایلی مغفول مانده است .نظر به شرایط کنونی کشور در عدم اطمینان به فروش نفت وقت آن رسیده که بر اساس این نظریه کهن با حضور تمامی ارگان ها ونهاد های کشوری برای رونق اقتصادی حمل ونقل بین المللی که در نهایت باعث رونق تولید و اقتصادی کشور خواهد شد قدمی برداریم و جایگاه ملی ترانزیت را بر همگان روشن کنیم .
بر این اساس مقدمات برگزاری این همایش ملی با همکاری اتاق بازرگانی چیده شد و در مرحله اول مقرر شد تا با همفکری و هم اندیشی مدیران صنعت حمل ونقل عنوانی شایسته برای این همایش ملی مشخص گردد تا بر اساس آن پوستر و عملیات بعدی صورت پذیرد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .