پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1398/03/13 - تعداد نمایش (88)

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 12 خرداد 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرس منتخب در مجمع عمومی عادی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن مقدمات برگزاری همایش ملی ترانزیت در روز ملی حمل ونقل درسال جاری با موافقت همه ی اعضای هیئت مدیره کلید خورد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری استان خراسان رضوی مبنی تغییر زمان برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی با ولایت هرات قرائت و براساس این نامه این زمان بعدی این نشست در تاریخ 11 تیر ماه از سوی استانداری تعیین گردید .
در ادامه جلسه با توجه به اینکه ترانزیت در کشور هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده و با توجه به اینکه در سال های گذشته بار ها موضوع جایگزینی ترانزیت و گردشگری با نفت مطرح شده ولی بنا به دلایلی مغفول مانده است .نظر به شرایط کنونی کشور در عدم اطمینان به فروش نفت وقت آن رسیده که بر اساس این نظریه کهن با حضور تمامی ارگان ها ونهاد های کشوری برای رونق اقتصادی حمل ونقل بین المللی که در نهایت باعث رونق تولید و اقتصادی کشور خواهد شد قدمی برداریم و جایگاه ملی ترانزیت را بر همگان روشن کنیم .
بر این اساس مقدمات برگزاری این همایش ملی با همکاری اتاق بازرگانی چیده شد و در مرحله اول مقرر شد تا با همفکری و هم اندیشی مدیران صنعت حمل ونقل عنوانی شایسته برای این همایش ملی مشخص گردد تا بر اساس آن پوستر و عملیات بعدی صورت پذیرد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .