پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1398/03/20 - تعداد نمایش (98)


هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضا و بازرسین به تاریخ 19 خرداد ماه 98 در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن از نماینده انجمن برای حضور در 211 امین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشورکه در تاریخ 21 خرداد ماه برگزار میشود دعوت شده است .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر دعوت از نماینده انجمن در جلسه شواریعالی ترابری که به منظور بررسی هزینه های مترتب بر کالاهای ترانزیتی (مواد نور افشانی و ترقه) برگزار میشود قرائت و مقرر شد رئیس هیئت مدیره انجمن به نمایندگی از صنف حمل ونقل استان در این جلسه حاضر شود .
همچنین پیرو این نشست، انجمن خراسان تمامی مدارک مربوط به موضوع دستور جلسه را از شرکت های خراسانی جمع آوری و با هماهنگی با سازمان برای این جلسه پاور پوینتی تهیه شده است تا تمامی مستندات کامل و جامع ارائه گردد .
همچنین لازم به ذکر است در این نشست دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و پنج تن از وزاری مرتبط با موضوع و رئیس اتاق ایران حضور دارند .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری در خصوص پیشنهاد سفارت کشورمان در کابل در زمینه ضمانتنامه صادرات شرکت های ایرانی فعال در افغانستان با توجه به لغو مجوز فعالیت آرین بانک در جلسه قرائت و مقرر شد با توجه به این که انجمن اطلاعاتی در این زمینه ندارد این مسئله به اتاق ایران و افغانستان منعکس شود و نظرات پیشنهادی به آن اتاق ارسال شود .
در ادامه نشست ماهانه کمیته داوری انجمن با حضور داوران برگزار شد .
در پایان مسائل جاری و مالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .