جمعه ، 29 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد
نویسنده : - 1398/03/28 - تعداد نمایش (120)


نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در211 امین جلسه شورای عالی ترابری با حضور نماینده ارگان ها و نماینده انجمن خراسان موضوع عدم دریافت هزینه از کالاهای ناریه مصوب گردید و مقرر شد بعد از تصویب نهایی در هیئت دولت اجرایی شود .
در ابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی انتصاب مجدد جناب آقای شافعی به صمت ریاست اتاق بازرگانی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این موقعیت مناسب برای فعالان اقتصادی میتواند زمینه ای برای حل مشکلات بخش خصوصی شود .
د ر ادامه جلسه نامه ارسالی از سوی سازمان راهداری مبنی بر سامانه بار فرابران و لزوم ثبت نامه شرکت های حمل ونقل تا حل تمامی ایراد های احتمالی این سامانه قرائت و مقرر شد باتوجه به جلسه ای آموزشی چندی پیش در رابطه با این سامانه در محل انجمن و وجود مشکلاتی مهم و اساسی در ساز و کار این سامانه، فعلااین نامه به شرکتها جهت ثبت نام بخشنامه شود تا ایرادات این سامانه مشخص و ایرادات آن به سازمان برای حل منتقل شود .
همچنین درادامه جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر حضور نماینده انجمن در اجلاس همکاری های جاده ای بین ایران و قرقیزستان قرائت و مقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این جلسه حاضر شوند .
د رادامه مسائل مربوط به همایش ملی ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .