پنج شنبه ، 27 تير 1398

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

نماینده انجمن عازم هرات شد

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن پیر...

مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 2 تیر ماه 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن حضور به موقع هیئت اعز...

شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 27 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه نماینده انجمن عازم هرات شد مشکلات ترانزیتی میلک فعلا مرتفع شد شورای عالی ترابری حذف هزینه کالای آتش زا را مصوب کرد
نویسنده : - 1398/04/17 - تعداد نمایش (27)


دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن کمیته تخصصی حمل ونقل با حضور انجمن خراسان و هرات ، نماینده پایانه مرزی دوغارون ،گمرک دوغارون، مرزبانی دوکشور و گمرک اسلام قلعه برای نظارت بر مشکلات مرزی در پایانه مرزی دوغارون تشکیل شد.
درابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی گزارش جامعی از حضور در کارگروه مشترک ولایت هرات و خراسان ارائه داد بر اساس این گزارش طرف افغانی تعهد کرده است که باسکول دوم اسلام قلعه را ظرف یک ماه راه اندازی کند همچنین در خصوص هزینه های اضافی مقرر شد صرفا هزینه هایی که بطور رسمی مصوب شده است از راننده دریافت شود و کاهش توقفات کامیون های خالی افغان برای ورود به ایران نیزاز مصوبات این کارگروه بوده است.
د رادامه بر طبق نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشوردعوت نامه ای برای اجلاس حمل ونقلی فی مابین ایران و قرقیزستان به تاریخ 25 و 26 تیر ماه در تهران برگزارمیشود قرائت شد ومقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این اجلاس حضور پیدا کند .
د رادامه مسائل جاری ومالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .