جمعه ، 29 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد
نویسنده : - 1398/04/17 - تعداد نمایش (108)


دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن کمیته تخصصی حمل ونقل با حضور انجمن خراسان و هرات ، نماینده پایانه مرزی دوغارون ،گمرک دوغارون، مرزبانی دوکشور و گمرک اسلام قلعه برای نظارت بر مشکلات مرزی در پایانه مرزی دوغارون تشکیل شد.
درابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی گزارش جامعی از حضور در کارگروه مشترک ولایت هرات و خراسان ارائه داد بر اساس این گزارش طرف افغانی تعهد کرده است که باسکول دوم اسلام قلعه را ظرف یک ماه راه اندازی کند همچنین در خصوص هزینه های اضافی مقرر شد صرفا هزینه هایی که بطور رسمی مصوب شده است از راننده دریافت شود و کاهش توقفات کامیون های خالی افغان برای ورود به ایران نیزاز مصوبات این کارگروه بوده است.
د رادامه بر طبق نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشوردعوت نامه ای برای اجلاس حمل ونقلی فی مابین ایران و قرقیزستان به تاریخ 25 و 26 تیر ماه در تهران برگزارمیشود قرائت شد ومقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این اجلاس حضور پیدا کند .
د رادامه مسائل جاری ومالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .