پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1398/05/07 - تعداد نمایش (67)


چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در پی نشست مشترک با گمرک در پایانه مرزی سرخس مقرر شد سه فقره از مصوبات نشست مذکور در کمیته ترانزیت استانداری بررسی شود .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر پایش سوخت همراه ناوگان ترک ترانزیتی در هنگام ورود به کشور قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از وزارت راه و شهر سازی در خصوص تغییر زمان اجلاس حمل نقل کابل در تاریخ 27و 28 مرداد ماه قرائت و مقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این جلسه حاضر شود .
همچنین در ادامه جلسه نامه مربوط به حق توقف کامیون ها از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود ولی هیئت مدیره لازم دانستند تا انجمن مراتب اعتراض خود را در خصوص عدم هماهنگی با انجمن اعلام دارد.
در ادامه نامه ارسالی از گمرکات استان خراسان رضوی در خصوص اتوماتیک شدن سیستم گمرک درکشور ترکمنستان قرائت و مقرر شد جهت اطلاع تمامی رانندگان متردد در مسیر ترکمنستان به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه ابراهیم عطایی که به نمایندگی از انجمن در نشست مربوط به تعدیل تعرفه دیرکردکانتیردرانجمن کشتیرانی حاضرشده بود گزارشی از جلسه عنوان کرد وگفت: در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید پس بحث و بررسی فراوان در آخر با تقاضای تعدیل تعرفعه دیر کرد کانتینر موافقت شد .
و مقرر شد تعرفه ارسالی از سوی انجمن کشتیرانی به شرکت ها ارسال شود .
درادامه حمیدرضا دشتی که به نمایندگی از انجمن در نشست ماهانه تشکل ها در سازمان راهداری حاضر شده بود گزارشی از این جلسه عنوان کرد و برگزاری این جلسات را مسمرثمر دانست .