پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:/ تداوم روابط حمل‌و‌نقلی با کشورهای همسایه به‌رغم شیوع کرونا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸-جاده‌اینسخه قابل چاپ امین ترفعمد...

تکانه ای شدید در ترانزیت

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به ...

برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت و گو با ترابرد به لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی انجمن هم...

قانونِ بازی

قانونِ بازیمهدی اشرفی، مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللیبحث ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به بهانه افزایش صادرات را می توان از نگاهی وسیع تر از تقابل بین صادرات و ترانزیت مورد بررسی قرار داد. در...

پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است تکانه ای شدید در ترانزیت برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد قانونِ بازی
نویسنده : - 1398/05/07 - تعداد نمایش (341)


چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در پی نشست مشترک با گمرک در پایانه مرزی سرخس مقرر شد سه فقره از مصوبات نشست مذکور در کمیته ترانزیت استانداری بررسی شود .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر پایش سوخت همراه ناوگان ترک ترانزیتی در هنگام ورود به کشور قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از وزارت راه و شهر سازی در خصوص تغییر زمان اجلاس حمل نقل کابل در تاریخ 27و 28 مرداد ماه قرائت و مقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این جلسه حاضر شود .
همچنین در ادامه جلسه نامه مربوط به حق توقف کامیون ها از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود ولی هیئت مدیره لازم دانستند تا انجمن مراتب اعتراض خود را در خصوص عدم هماهنگی با انجمن اعلام دارد.
در ادامه نامه ارسالی از گمرکات استان خراسان رضوی در خصوص اتوماتیک شدن سیستم گمرک درکشور ترکمنستان قرائت و مقرر شد جهت اطلاع تمامی رانندگان متردد در مسیر ترکمنستان به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه ابراهیم عطایی که به نمایندگی از انجمن در نشست مربوط به تعدیل تعرفه دیرکردکانتیردرانجمن کشتیرانی حاضرشده بود گزارشی از جلسه عنوان کرد وگفت: در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید پس بحث و بررسی فراوان در آخر با تقاضای تعدیل تعرفعه دیر کرد کانتینر موافقت شد .
و مقرر شد تعرفه ارسالی از سوی انجمن کشتیرانی به شرکت ها ارسال شود .
درادامه حمیدرضا دشتی که به نمایندگی از انجمن در نشست ماهانه تشکل ها در سازمان راهداری حاضر شده بود گزارشی از این جلسه عنوان کرد و برگزاری این جلسات را مسمرثمر دانست .