پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک فرادستگاهی برای تعیین ارزش کالاهای تجاری+سند

نویسنده : 1398/05/10


معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را مطرح کرد.

تین‌نیوز |
معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را مطرح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاد تشکیل کمیته متشرک برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه مربوطه با توجه به نوع کالا عضو کمیته مورد اشاره خواهند بود.

در این مکاتبه آمده است، نظر بر اینکه صورتجلسه تصمیمات بند (1) دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار طی نامه 60/69 مورخ 98/2/31 به عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده و پیگیری صورتجلسه مذکور طی نامه شماره 60/109722 مورخ 98/4/18 به این سازمان واصل شده است، متعاقب پیگیری‌های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران، مراتب به عنوان یکی از بندهای مصوبات کمیته بررسی رسوب کالا و ترخیص آن از گمرکات (بند 11) طی نامه شماره 79073 مورخ 98/4/25 از سوی وزیر محترم اقتصادی به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده است.

منبع: خبر گزاری تین نیوز9 مرداد ماه 98