پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:/ تداوم روابط حمل‌و‌نقلی با کشورهای همسایه به‌رغم شیوع کرونا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸-جاده‌اینسخه قابل چاپ امین ترفعمد...

تکانه ای شدید در ترانزیت

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به ...

برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت و گو با ترابرد به لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی انجمن هم...

قانونِ بازی

قانونِ بازیمهدی اشرفی، مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللیبحث ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به بهانه افزایش صادرات را می توان از نگاهی وسیع تر از تقابل بین صادرات و ترانزیت مورد بررسی قرار داد. در...

پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است تکانه ای شدید در ترانزیت برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد قانونِ بازی
نویسنده : - 1398/07/15 - تعداد نمایش (382)


بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 مهر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ، جناب آقای دانش ،احدی از اعضای انجمن که به عنوان نماینده انجمن حمل ونقل بین المللی خراسان در شانزدهمین اجلاس کمیسیون ها مشترک ایران - قزاقستان شرکت نموده بود، گزارشی مفصل از این اجلاس را استماع هیئت مدیره رساند .
در ابتدای جلسه ،صورت جلسه ارسالی از دفتر مدیریت بحران وزارت راه و شهر سازی در خصوص جلسه بیان احصای مشکلات ترانزیت و حمل ونقل بین المللی جهت اطلاع اعضای هیئت مدیره قرائت گردید .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از استاندار استان خراسان رضوی در خصوص بیان مشکلات ترانزیتی جامعه حمل ونقل استان به وزیر محترم راه و شهر سازی جهت ارائه در اجلاس ترکمنستان نیز قرائت گردید .
در ادامه مسائل مربوط به همایش ملی ترانزیت و مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .