دوشنبه ، 28 بهمن 1398

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات ...

مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

حل معضل همیشگی دوغارون در دستور کار انجمن

سی وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین به تاریخ 13 بهمن ماه 98 در محل انجمن برگزار شد.به گزراش روابط عمومی در پی بروز مشکلات تکر...

صورتجلسه نشست ۲۱۳ شواری عالی هماهنگی ترابری : از اول اسفند ماه لازم الاجراست

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی با حضور حداقل اعضای هیئت مدیره در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۸ در محل انجمن برگزار شد . به گزارش روابط عمومی انجمن مص...

در نشست 213 شورای عالی ترابری تصویب شد: حق توقف کانتینر های وارده /ترانزیت ورودی به کشور براساس توافق بین گیرنده و خط کشتیرانی تعیین گردد

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 29 دی ماه 98 با حضورتمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ...

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است حل معضل همیشگی دوغارون در دستور کار انجمن صورتجلسه نشست ۲۱۳ شواری عالی هماهنگی ترابری : از اول اسفند ماه لازم الاجراست در نشست 213 شورای عالی ترابری تصویب شد: حق توقف کانتینر های وارده /ترانزیت ورودی به کشور براساس توافق بین گیرنده و خط کشتیرانی تعیین گردد
نویسنده : - 1398/07/22 - تعداد نمایش (431)


بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 مهر ماه 98 با حضورتمام هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزار ش روابط عمومی انجمن، سومین نشست کار گروه توسعه و روان سازی ترانزیت در روز سه شنبه 23 مهر ماه در وزارت راه و شعر شازی در دفترآقای نفیسی برگزار میشود بر طبق این دعوت نامه مقرر گردید ،احدی از اعضای هیئت مدیره انجمن دراین جلسه شرکت نمایند .
د رابتدای جلسه نامه ارسالی ازدفتر نمایندگی وزارت خارجه در شرق کشور مبنی بر ملاقات کاری رئیس انجمن حمل ونقل هرات با سرکنسول کشورمان در هرات جهت اطلاع انجمن قرائت گردید و با توجه به اینکه بیان مشکلات و پیگیری مسائل مربوط به پایانه مرزی دوغارون ازجمله مسائل مهم می باشد مقرر گردید در وقتی مناسب جلسه ای با سرکنسول محترم افغانستان در مشهد جهت انتقال مشکلات برگزار گردد .
در ادامه نامه ارسالی ازیکی از شرکت های حمل ونقل بین المللی استان مبتی بر وجود مشکلات و عدم رعایت برخی قوانین و مقررات از سوی کشتیرانی ها قرائت و مقرر گردی انجمن موارد قابل ذکر را جمع آوری و به انجمن کشتیرانی جهت پیگیری ارسال نماید .
همچنین د رادامه جلسه نامه مربوط به کمیته ترانزیت وگمکری در خصوص تغییر مجدد نرخ قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان مسائل جاری انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت .