سه شنبه ، 19 آذر 1398

برگزاری کمیته ترانزیت استانداری به میزبانی انجمن

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 17 آذر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد . به گزارش ...

گمرک همچنان درمسیر تعامل با بخش خصوصی

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 3 آذر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزار رواب...

ما بستر ساز و زمینه ساز هستیم و باید تلاش کنیم گره ها را بازکنیم

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران:اولین گردهم آیی اعضای انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با مدیران گمرکی کشور در راستای تعامل هرچه بیشتر و بهتر بخش دولتی و خصوصی رو...

تفاهم نامه ای طولانی اما بی نتیجه !

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 26 آبان ماه 98 با حضور حدا اکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد . به گزارش روابط ...

اولین نشست همگانی مسئولین گمرک با مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 12 آبان ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ا...

برگزاری کمیته ترانزیت استانداری به میزبانی انجمن گمرک همچنان درمسیر تعامل با بخش خصوصی ما بستر ساز و زمینه ساز هستیم و باید تلاش کنیم گره ها را بازکنیم تفاهم نامه ای طولانی اما بی نتیجه ! اولین نشست همگانی مسئولین گمرک با مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی
نویسنده : - 1398/08/27 - تعداد نمایش (175)

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 26 آبان ماه 98 با حضور حدا اکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی احدی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن در کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شرکت نموده و مواضع انجمن را د رخصوص دستورات جلسه اعلام می نماید .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری مربوط به تفاهم نامه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ج.ا.ایران و ترکمنستان که در مهر ماه در کشورترکمنستان برگزار شده بود جهت اطلاع هیئت مدیره قرائت شد و متاسفانه باتوجه به موارد ذکر شده در قسمت حمل ونقل تفاهمنامه ،توافق راهگشا و مثمر ثمری انجام نشده است.
در ادامه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل وترانزیت اتاق بازرگانی ایران مبنی بر بیان پیشنهادات این انجمن در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده و رفع مشکل راننده مالکی قرائت و مقرر شد روابط عمومی انجمن موارد پیشنهادی انجمن راجمع آوری و ارسال نماید.
همچنین در پایان مسائل مربوط به برگزاری همایش ملی ترانزیت جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .