پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:/ تداوم روابط حمل‌و‌نقلی با کشورهای همسایه به‌رغم شیوع کرونا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸-جاده‌اینسخه قابل چاپ امین ترفعمد...

تکانه ای شدید در ترانزیت

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به ...

برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت و گو با ترابرد به لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی انجمن هم...

قانونِ بازی

قانونِ بازیمهدی اشرفی، مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللیبحث ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به بهانه افزایش صادرات را می توان از نگاهی وسیع تر از تقابل بین صادرات و ترانزیت مورد بررسی قرار داد. در...

پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است تکانه ای شدید در ترانزیت برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد قانونِ بازی
نویسنده : - 1398/08/27 - تعداد نمایش (309)

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 26 آبان ماه 98 با حضور حدا اکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی احدی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن در کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شرکت نموده و مواضع انجمن را د رخصوص دستورات جلسه اعلام می نماید .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری مربوط به تفاهم نامه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ج.ا.ایران و ترکمنستان که در مهر ماه در کشورترکمنستان برگزار شده بود جهت اطلاع هیئت مدیره قرائت شد و متاسفانه باتوجه به موارد ذکر شده در قسمت حمل ونقل تفاهمنامه ،توافق راهگشا و مثمر ثمری انجام نشده است.
در ادامه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل وترانزیت اتاق بازرگانی ایران مبنی بر بیان پیشنهادات این انجمن در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده و رفع مشکل راننده مالکی قرائت و مقرر شد روابط عمومی انجمن موارد پیشنهادی انجمن راجمع آوری و ارسال نماید.
همچنین در پایان مسائل مربوط به برگزاری همایش ملی ترانزیت جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .