سه شنبه ، 12 فروردين 1399

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد

چهل و یکمین و آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 25 اسفند ماه 98با حضور حداکثراعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش روابط ع...

بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل به حضور همه ی اعضا و بازرسین در تاریخ 11 اسفند ماه 98 در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن درچند روز اخیر به دلیل بسته ...

ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 4 اسفند ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات ...

مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است
نویسنده : - 1398/11/14 - تعداد نمایش (115)


سی وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین به تاریخ 13 بهمن ماه 98 در محل انجمن برگزار شد.
به گزراش روابط عمومی در پی بروز مشکلات تکراری و همیشگی در مرز دوغارون و عدم روان سازی مناسب در ترانزیت، انجمن خراسان در حال تهیه گزارشی جامع از دوغارون جهت حل همیشگی معضل دوغارون است که متعاقبا گزارشی کامل ارائه خواهد گردید .
درادامه احمد زمانیان یزدی گزارشی کامل از جلسه با مسئولین امور مالیاتی استان در محل اداره مالیات بیان نمود که در روز های آتی نتایج جلسه به سمع و نظر اعضا خواهد رسید .
در ادامه نامه ارسالی از وزارت خارجه در خصوص اعلام طرف افغانی مبنی بر ممانعت از پذیرش کامیون های ورودی حامل بار بیش از حد استاندارد (اضافه بار)از مرز دوغارون قرائت و مقرر شد جهت اطلاع شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از ستاد نظارت گمرکات استان خراسان رضوی مبنی بر برگزاری پنجمین نشست مشترک با شرکت های حمل ونقل بین المللی در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 راس ساعت نه صبح قرائت و مقرر شد به کلیه شرکت ها جهت حضور در این جلسه بخشنامه شود .
در ادامه نامه ارسالی از رئیس مرکز تدوین مقررات ،مدیرت بحران و پدافند غیر عامل به منظور تشکر و قدردانی از برگزاری همایشی شایسته قرائت شد .
در آخر مسائل مربوط به انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .