پنج شنبه ، 14 فروردين 1399

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد

چهل و یکمین و آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 25 اسفند ماه 98با حضور حداکثراعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش روابط ع...

بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل به حضور همه ی اعضا و بازرسین در تاریخ 11 اسفند ماه 98 در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن درچند روز اخیر به دلیل بسته ...

ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 4 اسفند ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات ...

مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است
نویسنده : - 1398/12/12 - تعداد نمایش (89)


چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل به حضور همه ی اعضا و بازرسین در تاریخ 11 اسفند ماه 98 در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن درچند روز اخیر به دلیل بسته شدن اکثر مرزهای خروجی و مختل شدن عملیات ترانزیت در کشور بخش دولتی به دنبال ایجاد تسهیلات ویژه برای روان سازی ترانزیت است .
درابتدای جلسه مسائل مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسید و تمهیدات ایجاد شده از سوی بخش های دولتی به سبب ویروس کرونا نیز مورد بررسی قرار گرفت .
در ادامه نامه ارسالی ازمدیرکل اداره نظارت بر ترانزیت گمرک ایران مبنی بر تفویض فرآیند انجام امور مربوط به تمدید یا صدور پروانه فعالیت به حوزه نظارت گمرک خراسان بجهت تسهیل در امور اداری شرکت ها و پرهیز ازرفت و آمد به تهران قرائت و از این تصمیم قدردانی شد .
در این جلسه رئیس هیئت مدیره از نامه ارسالی انجمن به اتاق مشهد در خصوص تفویض امور کارنه تیر اتاق ایران به اتاق مشهد بجهت تسهیل و سرعت امور و پرهیز از رفت و آمد های اضافه به تهران بیان کرد .
در پایان جلسه سید قاسم حسینی گزارشی کامل از جلسه اندیشی با فعالان صنعت حمل و نقل با موضوع بررسی وضعیت مسیر ها و کالاهای ترانزیتی عبوری از ایران که در هفته گدشته درگمرک ایران برگزار شده بود ارائه نمود .
در ادامه مسائل مالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .