پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1396/04/26 - تعداد نمایش (447)


چهاردهمین جلسه ی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 25 تیر ماه سال جاری با حضور تمامی اعضا در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی وزارت راه و شهرسازی طی پروژه ای با موضوع احصا مشکلا ت ترانزیت در کشوردر حال بررسی وشناخت مشکلات بخش ترانزیت و ارائه راهکارهای سازنده با کمک کارشناسان ودست اندرکاران این بخش می باشد که تاکنون 67 مورد از مشکلات شناخته ودر حال بررسی وحل میباشد .
همچنین لازم به ذکر است رئیس هیات مدیره انجمن به عنوان کارشناس برای ارائه نظر و پیشنهاد در این جلسات حضور خواهد داشت.
در ادامه نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری ششمین اجلاس حمل ونقل جاده ای کشورافغانستان وایران درتاریخ ده مرداد ماه سال جاری در شهر کابل قرائت و مقرر شد دو تن از اعضای هیات مدیره در این اجلاس شرکت کنند .
همچنین دراین جلسه در خصوص عدم تمدید ورود موقت کامیون های افغانی که تعدادی از شرکتها درگیر آن میباشند مقرر شد تا مورد پیگیری قرار گیرد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث وبررسی قرار گرفت .