شنبه ، 02 شهريور 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1396/04/27 - تعداد نمایش (467)

چهارمین جلسه کمیسیون حمل ونقل وترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال 1396شب گذشته مورخ 26 تیر ماه درمحل ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی درابتدای جلسه گزارشی مبنی بر پروژه ای با عنوان احصا مشکلات ترانزیت در کشور که وزرات راه وشهر سازی متولی آن است توسط احمد زمانیان رئیس کمیسیون حمل ونقل وترانزیت که دراین جلسه به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی دعوت شده بود قرائت گردید طبق این گزراش تا کنون 67 مورد از مشکلات ترانزیت مشخص شده است که حدود 17 مورد آن حل شده ،36 مورد در دست اقدام ،5 مورد اختلاف نظر ،2 مورد عدم موضوعیت و7 مورد در دست پیگیری می باشد .
در ابتدای جلسه اعضای کمیسیون با ارائه نظرات در خصوص این گزارش بیان کردند که حتی 5 مورد از این مواردحل نشده و باتوجه به اهمیت موضوع وطولانی بودن این بحث مقرر شد تا اعضا گزارش را بررسی نموده ونظرات خود را در جلسه بعدی بطور مفصل ارائه نمایند تا موارد بیان شده در این گزارش به طوردقیق بررسی و طی گزارشی به متولی این پروژه تحویل داده شود .
در ادامه محمود امتی دیگر عضو کمیسیون حمل ونقل وترانزیت بیان کرد :ایجاد کار گروه لجستیک که درراس آن وزیر و معاونان آن هستن روزنه مثبتی است و امیدواریم که از این مسیر بتوانیم به حل علمی وتخصصی مشکلات ترانزیت دست پیدا کنیم .امتی افزود مجهز نبودن گمرکات مرزی به دستگاه ایکس ری و تعدد نهاد ها در مبادی ورود وخروج از عمده مشکلات موجود در بخش حمل ونقل میباشد .
مهدی هژبرالسادات دیگر عضو کمیسیون حمل ونقل وترانزیت با بیان اینکه نبود متولی وارگان مشخص برای ترانزیت علت اصلی مشکلات میباشد افزود: ایجاد کار گروه لجستیک راه حلی مقطعی ومربوط به دولتها میباشد در ادامه تاکید کرد که احیای شورای عالی هماهنگی ترابری است که میتواند به صورت مجزا و مستقل تصمیم گیرنده نهایی این زنجیره باشد .
همچنین در ادامه ،جلسه وارد دستور کار اصلی مبنی بر بازنگری آئین نامه تاسیس شرکتهای حمل ونقل شد وبا توجه به اینکه کمیته مربوط به اصلاح آئین نامه با حضور آقایان کمال نوری، وحید ضرابی واخلاق دوست تشکیل گردیده بود ، کمال نوری یکی از اعضای کمیسیون حمل ونقل وترانزیت به بیان توضیحاتی در خصوص موارد اصلاحی در این آئین نامه پرداخت ولی با توجه به تعدد نظرات پیشنهادی در این خصوص مقرر گردید که این اصلاحات درجلسه ای مجزا بطور تخصصی وبا حضور اعضا بررسی گردد تا بتوان مسیر مشخصی برای اصلاح این آئین نامه تعیین کرد .