شنبه ، 02 شهريور 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه
نویسنده : - 1396/05/02 - تعداد نمایش (743)


پانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 1مرداد ماه سال جاری در محل انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی هیات مدیره در خصوص مصوبه کمیته ترانزیت و گمرکی انجمن در رابطه با دریافت %7 کارمزد فورواردری از محموله های ترانزیتی براساس تبصره ماده 10 نظام نامه انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی از صاحبان کالا را مصوب نمود ومقرر شد طی بخشنامه ای به شرکتها ابلاغ گردد .
در ادامه جلسه نامه دعوت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی قرائت شد ومقررشد رئیس هیات مدیره در تاریخ 5 مرداد ماه در این جلسه حضور داشته باشد .ضمنا احمد زمانیان به عنوان عضو ثابت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان انتخاب شده است.
همچنین نامه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای در خصوص اجلاس حمل ونقل جاده ای جمهوری ایران وترکمنستان که در تاریخ 19 مرداد ماه به مدت دو روز در ترکمنستان برگزار میگردد قرائت و مقرر گردید احمد زمانیان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی در این جلسه حضور یابند.
درادامه مقرر گردید از هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی سیستان وبلوچستان برای مصاحبت و گفتگو حول موضوعات ومشکلات دعوت شود تا در جلسه هیات مدیره انجمن حضور یابند .