چهارشنبه ، 01 بهمن 1399

هیئت مدیره برای تعامل با گمرک عازم تهران خواهند شد

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 29 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد.به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مد...

حضور یکی از پیشکسوتین صنف حمل ونقل بین المللی در جلسه هیئت مدیره

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، متاسفا...

تکلیف نهایی در قبال ترکمنستان چیست؟

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 7 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجم...

نقش بیمه نامه ها در تسهیل ترانزیت

بخش اول تاریخچه:تا قبل از سال 1374، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به هنگام اظهار کالای ترانزیتی برای بهره مندی از تسهیلات بیمه ای دو شیوه را در پیش رو داشتند، یا به صورت واحد (هر شرکت ب...

حضور انجمن در مرز هم به نفع دولت و هم بخش خصوصی است

عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان در گفت و گو با ترابرد:انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان طی یک سال گذشته با شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی مرزها، اقدامات پیگیرانه و موثری را ...

هیئت مدیره برای تعامل با گمرک عازم تهران خواهند شد حضور یکی از پیشکسوتین صنف حمل ونقل بین المللی در جلسه هیئت مدیره تکلیف نهایی در قبال ترکمنستان چیست؟ نقش بیمه نامه ها در تسهیل ترانزیت حضور انجمن در مرز هم به نفع دولت و هم بخش خصوصی است
نویسنده : - 1399/10/08 - تعداد نمایش (85)


سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 7 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، در سال های اخیرشاهد زیاده خواهی و زیاده طلبی ترکمنستان از ناوگان باری ترانزیتی بوده ایم از نظر انجمن خراسان مشخص کردن تکلیف نهایی درقبال رفتارهای ترکمنستان باید درالویت وزارت راه و شهر سازی باشد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از طرف انجمن کامیون داران در خصوص زیاده خواهی های ترکمنستان و گربه رقصانی آن کشور در سال های اخیر قرائت گردید و انجمن خراسان ضمن تائید انتقادات مطرح شده پیشنهاد حل و فصل مشکلات برای عبورعادی ناوگان باری ایرانی از کشور ترکمنستان و درمرحله بعدی راه اندازی مسیر رو- رو در بندر امیر آباد به عنوان مسیر جایگزین را در خواست نمود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز قرائت و مقرر شد به کلیه شرکت ها بخشنامه شود .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .