جمعه ، 28 خرداد 1400

بررسی مسیر شمال افغانستان و دیگر مسیرهای جایگزین ترکمنستان

مسیر جایگزین ترکمنستان برای دستیابی به آسیای میانه، مدت‌هاست که به یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به ویژه خراسان رضوی تبدیل شده است. بارها از ...

آئین نامه کنسرسیوم های لجستیک یکپارچه در حال بررسی است

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حم لونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 23 خرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عم...

چرا استفاده از کشتی‌های رو-رو برای حمل کالا به آسیای میانه رونق نگرفت؟

سال‌هاست که فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت به ویژه در استان خراسان رضوی از وضعیت نامطلوب مرز ترکمنستان و سنگ‌اندازی‌های این کشور در تردد کامیون‌های ایرانی...

با پیگیری های انجمن کمیته ترانزیت استانداری برگزار شد

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 18 خرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

سه تصمیم مهم برای شرکت‌های زیان‌دیده در حادثه اسلام قلعه

در کمیته توسعه ترانزیت استانداری خراسان رضوی مقرر شد؛کمیته توسعه ترانزیت استانداری خراسان رضوی که در سال 1397، به پیشنهاد انجمن صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی این استان تشکیل شده بود، با شیوع...

بررسی مسیر شمال افغانستان و دیگر مسیرهای جایگزین ترکمنستان آئین نامه کنسرسیوم های لجستیک یکپارچه در حال بررسی است چرا استفاده از کشتی‌های رو-رو برای حمل کالا به آسیای میانه رونق نگرفت؟ با پیگیری های انجمن کمیته ترانزیت استانداری برگزار شد سه تصمیم مهم برای شرکت‌های زیان‌دیده در حادثه اسلام قلعه
نویسنده : - 1399/10/22 - تعداد نمایش (225)


سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، متاسفانه سالهاست انگ بدنامی قاچاق بر رو صنف ترانزیت سنگینی می کند .علی رغم اینکه در جلسات متعدد و میزگرد ها، ترابرد به شفاف سازی مشکلات، تعدد قوانین و سنگ اندازی های بخش دولتی جهت جلوگیری از تسهیل ترانزیت پرداخته است واکثر پرونده های ایجاد شده با موضوع قاچاق، تبرئه شرکتهای حمل ونقل بین المللی را به دنبال داشته است ولی هنوز هم انگشت اشاره به هنگام رخ دادن قاچاق به سمت شرکت حمل ونقل بین المللی است. شرکت حمل ونقل بین المللی با سپردن تضامین و سرمایه و اعتباربسیار وارد این حرفه می شود و با توجه به اینکه تمامی مبادی ورود قاچاق برای مسئولین مشخص است باز هم با آبرو و حیثیت فعال اقتصادی بازی می شود.
در این جلسه هیئت مدیره میزبان حضور یکی از مدیران پیشکسوت صنعت حمل ونقل بود که سالها تلاش صادقانه ایشان زبان زد همه است و متاسفانه با اندکی اعتماد بی جا دچار مشکلاتی گردید.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی به همراه پیوست آن مربوط به مرکز آموزش اتاق ایران در رابطه با آموزش بهبود فرآیند کالای خطر ناک ،ایمنی و ترافیک قرائت و مقرر شد جزوه ارسالی توسط هیئت مدیره بررسی و موارد پیشنهادی ارسال گردد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .