دوشنبه ، 23 فروردين 1400

دردسر های همیشگی؛ این بار میلک

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 فروردین ماه 1400 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

گره‌های رسانه‌ای در مسیر ترانزیت است

گزارش انجمن حمل‌ونقل خراسان رضوی از ضرورت مانع‌زدایی و پشتیبانی‌:انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان خراسان رضوی با بیش از 200 شرکت عضو و عهده داری بالغ بر 40 درصد از حجم ترا...

میزان دقیق خسارت آتش سوزی در اسلام قلعه چقدر است؟

نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 15 فروردین ماه 1400 با حضور تمام اعضا و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن عزم جدی...

آخرین جلسه 99 برگزار شد

آخرین جلسه هیئت مدیره و چهل و هشتمین جلسه درسال 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزراش روابط عمومی، هیئت مدیره انجمن در آخرین جلسه ضمن مرور مسائل و پیگیری های انجام شده ...

ایران در خواست جبران خسارت کرد

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

دردسر های همیشگی؛ این بار میلک گره‌های رسانه‌ای در مسیر ترانزیت است میزان دقیق خسارت آتش سوزی در اسلام قلعه چقدر است؟ آخرین جلسه 99 برگزار شد ایران در خواست جبران خسارت کرد
نویسنده : - 1399/12/11 - تعداد نمایش (79)


چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 10 اسفند ماه 99 با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، اعضای هیئت مدیره فردا سه شنبه 12 اسفند ماه به همراه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی به جهت بازدید از پایانه مرزی دوغارون و بررسی مشکلات عازم دوغارون هستند.
در ابتدای جلسه احمد زمانیان توضیحاتی در خصوص بخشنامه اخیر صادر شده ازسوی گمرک دوغارون در رابطه با صرف حمل مستقیم به افغانستان ارائه نمود وگفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده با مسئولین گمرکی مقرر شد بخشنامه مذکور اصلاح گردد .
همچنین درادامه نامه ارسالی از وزارت خارجه به انجمن در خصوص اعلام آمار نهایی ناوگان خسارت دیده توسط انجمن قرائت و مقرر شد مجددا به شرکت ها بخشنامه شود تا آمار و مستندات جهت ارائه به مراجع ذیربط نهایی گردد .
در ادامه مصوبه کمیته سوخت انجمن در جلسه قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران در رابطه اصلاح و همگام سازی قوانین حمل ونقلی قرائت و مقرر شد قوانین مخل در حوزه حمل ونقل از سوی انجمن به منظور بررسی ارسال گردد .
در پایان هیئت مدیره در رابطه با جلسه روز چهارشنبه با خبر نگار خبرگزاری تسنیم پیرو اخبار منتشر شده در خرداد ماه سال جاری که منجر به سوء نیت و تبعات جبران ناپذیری برای شرکت ها شد، صحبت های تکمیلی را انجام دادند.