دوشنبه ، 23 فروردين 1400

دردسر های همیشگی؛ این بار میلک

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 فروردین ماه 1400 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

گره‌های رسانه‌ای در مسیر ترانزیت است

گزارش انجمن حمل‌ونقل خراسان رضوی از ضرورت مانع‌زدایی و پشتیبانی‌:انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان خراسان رضوی با بیش از 200 شرکت عضو و عهده داری بالغ بر 40 درصد از حجم ترا...

میزان دقیق خسارت آتش سوزی در اسلام قلعه چقدر است؟

نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 15 فروردین ماه 1400 با حضور تمام اعضا و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن عزم جدی...

آخرین جلسه 99 برگزار شد

آخرین جلسه هیئت مدیره و چهل و هشتمین جلسه درسال 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزراش روابط عمومی، هیئت مدیره انجمن در آخرین جلسه ضمن مرور مسائل و پیگیری های انجام شده ...

ایران در خواست جبران خسارت کرد

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

دردسر های همیشگی؛ این بار میلک گره‌های رسانه‌ای در مسیر ترانزیت است میزان دقیق خسارت آتش سوزی در اسلام قلعه چقدر است؟ آخرین جلسه 99 برگزار شد ایران در خواست جبران خسارت کرد
نویسنده : - 1400/01/16 - تعداد نمایش (39)


نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 15 فروردین ماه 1400 با حضور تمام اعضا و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن عزم جدی مسئولین دولتی و بخش خصوصی برای برآورد دقیق خسارت وارده به شرکت های حمل ونقل بین المللی و صاحبان کالا از دستور کارهای جلسه برگزار شده در استانداری با حضور معاونت امنیتی انتظامی استانداری ،ونماینده وزارت خارجه و نمایندگان شرکت های بیمه بود. همچنین در این جلسه احمد زمانیان و حمید رضا دشتی به عنوان نمایندگان انجمن خراسان رضوی حضور داشته و با بیان موارد فنی و بیمه ای در رابطه با اهمیت مشخص شدن مقصر اصلی حادثه، عنوان نمودند: متاسفانه این حادثه باعث ایجاد چالش بین صاحبان کالا و شرکت های حمل ونقل بین المللی گردیده است بنابراین لازم و ضروری است هرچه سریع تر میزان دقیق خسارت وارده مشخص و پرداخت گردد.
د رابتدای جلسه بخشنامه صادر شده توسط انجمن ایران در خصوص دستورالعمل حق توقف کامیون ها، که هر ساله در ابتدای سال بخشنامه می شود قرائت مقرر گردید بخشنامه جهت اطلاع اعضا ارسال ولی موارد مربوط به اصلاح توسط انجمن خراسان تهیه و به منظور اصلاح بخشنامه مذکوردر اسرع وقت ارسال گردد.
در ادامه موارد جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .