جمعه ، 08 مرداد 1400

هنوز هم ایران بهترین مسیر است

شانزدهمین جلس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ27 تیر ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی ازبازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش ...

تقاضای حضور نماینده‌ای از صنف حمل و نقل در کمیسیون ماده 10

درخواست فعالان ترانزیت برای بهبود عملکرد کمیسیون ماده 10 در بررسی تخلف‌ها چیست؟دو- سه هفته پیش در جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران با روسای کمیسیون‌های اتاق مشهد بود که احمد زمانیان، رئیس ...

تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به تخلفات

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روزگذشته به تاریخ 20 تیرماه 1400 با حضورتمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزارشد.به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق توافقات صورت گرف...

دوغارون، منتظر تعیین‌ تکلیف‌ از سوی دولت‌ است

مرز ماهیرود‌ به حالت‌ عادی بازگشتدوغارون، منتظر تعیین‌ تکلیف‌ از سوی دولت‌ استعضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی میگوید: تردد کامیونها از ...

فردا عازم دوغارونیم

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی امروز صبح به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره مدیره برگزار شد.به گزارش روابط عمومی انجمن،...

هنوز هم ایران بهترین مسیر است تقاضای حضور نماینده‌ای از صنف حمل و نقل در کمیسیون ماده 10 تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به تخلفات دوغارون، منتظر تعیین‌ تکلیف‌ از سوی دولت‌ است فردا عازم دوغارونیم
نویسنده : - 1400/04/21 - تعداد نمایش (38)

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روزگذشته به تاریخ 20 تیرماه 1400 با حضورتمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق توافقات صورت گرفته درمحل دفتر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شعبه مشهد فی ما بین منطقه ویژه، انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی ، انجمن ترانسپورتی هرات و رئیس اتاق تجارت ولایت هرات، پس از بررسی جوانب مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده انجمن خراسان ،نماینده انجمن هرات ،منطقه ویژه و اتاق تجارت هرات تشکیل شود و از این پس رسیدگی به تخفات منطقه ویژه دوغارون برعهده این کمیته باشد، همچنین طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد نماینده انجمن خراسان در منطقه ویژه اقتصادی مستقر شود.
درادامه نامه ارسالی از اتاق بازرگانی مبنی بر آمادگی موسسه آموزش و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان با انجمن در خصوص تشکیل گروه کاری مشترک جهت تدوین، اطلاع رسانی، خدمات آموزشی و پژوهشی و تحقیقات بازار قرائت و مقررشد مقدمات همکاری فراهم گردد .
همچنان برگزار مجمع عمومی عادی طبق تاریخ تعیین شده برقرار است و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین باید طبق بخشنامه ارسالی قبل از تاریخ مشخص شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
درادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.