سه شنبه ، 30 شهريور 1400

25 مهرماه؛ آخرین فرصت

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 28 شهریور ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار ش...

چند و چون مشکلات حمل و نقلی در مرز «میلک»

بعد از تسلط طالبان بر مرزهای افغانستان، نقاط مرزی ایران هم تحت تاثیر قرار گرفته و تردد کامیون ها در مرزهایی چون «دوغارون» و «میلک» کاهش چشمگیری یافته است. دلیل این کاهش تر...

بخشی از مشکلات مرز میلک با افزایش اکیپ کنترل مرز و افزایش ترددها حل می‌شود

به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور،رایزنی «راهداری کشور» با مرزبانی برای افزایش تردد کامیون‌ها در «میلک»این روزها وضعیت حمل کالا در مرز میلک با مشکلاتی ه...

مشکل همچنان باقیست

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن،پیگیری توق...

فرماندار تایباد: پیگیر توقف کامیون های ایرانی در مرز افغانستان هستیم

در حالی که راننده های ترانزیت ایرانی که بخش اعظمی از آنها اهل شهرستان تایباد هستند، از توقف های طولانی مدت برای ورود به ایران در مرز افغانستان خبر داده و اعلام کرده اند بین 20 تا 30 روز گذشته این...

25 مهرماه؛ آخرین فرصت چند و چون مشکلات حمل و نقلی در مرز «میلک» بخشی از مشکلات مرز میلک با افزایش اکیپ کنترل مرز و افزایش ترددها حل می‌شود مشکل همچنان باقیست فرماندار تایباد: پیگیر توقف کامیون های ایرانی در مرز افغانستان هستیم
نویسنده : - 1400/04/21 - تعداد نمایش (70)

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روزگذشته به تاریخ 20 تیرماه 1400 با حضورتمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق توافقات صورت گرفته درمحل دفتر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شعبه مشهد فی ما بین منطقه ویژه، انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی ، انجمن ترانسپورتی هرات و رئیس اتاق تجارت ولایت هرات، پس از بررسی جوانب مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده انجمن خراسان ،نماینده انجمن هرات ،منطقه ویژه و اتاق تجارت هرات تشکیل شود و از این پس رسیدگی به تخفات منطقه ویژه دوغارون برعهده این کمیته باشد، همچنین طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد نماینده انجمن خراسان در منطقه ویژه اقتصادی مستقر شود.
درادامه نامه ارسالی از اتاق بازرگانی مبنی بر آمادگی موسسه آموزش و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان با انجمن در خصوص تشکیل گروه کاری مشترک جهت تدوین، اطلاع رسانی، خدمات آموزشی و پژوهشی و تحقیقات بازار قرائت و مقررشد مقدمات همکاری فراهم گردد .
همچنان برگزار مجمع عمومی عادی طبق تاریخ تعیین شده برقرار است و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین باید طبق بخشنامه ارسالی قبل از تاریخ مشخص شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
درادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.