سه شنبه ، 05 بهمن 1400

راه اندازی سامانه جامع حمل نقل موکول به نظر انجمن ها شد

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 3 بهمن ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط ع...

قصه ناتمام خط آهن خواف- هرات

اواخر آذر ماه پارسال بود که قطعات یک، دو و سه پروژه راه آهن خواف- هرات از طریق مراسمی ویدئو کنفرانسی به دست «حسن روحانی» و «اشرف غنی»، روسای جمهوری وقت ایران و افغانستان ا...

برگزاری دوره باز آموزی مصوب شد

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 26 دی ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش رواب...

تعدد قوانین کم بود، تعدد سامانه اضافه شد!!

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی امروز به تاریخ ۱۹دی ماه ۱۴۰۰ با حضور حداکثر هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی،سومین جلسه کمیته ...

نوبت دهی الکترونیک در بلاتکلیفی

نوبت دهی الکترونیک در بلاتکلیفیسی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 12 دی ماه 1400 با حضور همه ی اعضا و بازرسین در محل انجمن ب...

راه اندازی سامانه جامع حمل نقل موکول به نظر انجمن ها شد قصه ناتمام خط آهن خواف- هرات برگزاری دوره باز آموزی مصوب شد تعدد قوانین کم بود، تعدد سامانه اضافه شد!! نوبت دهی الکترونیک در بلاتکلیفی
نویسنده : - 1400/10/06 - تعداد نمایش (104)

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 5 دی ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، هیئت مدیره چهارشنبه هشتم دی ماه جهت نشست مشترک با هئیت مدیره انجمن کشتیرانی به بندر عباس میرود .این جلسه در اتاق بازرگانی بندر عباس برگزار میشود و حضور نمایندگان شرکت ها بلامانع است. بدین جهت در خصوص موارد و مشکلات قابل مطروحه در نشست مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند
همچنین در ادامه رئیس هیئت مدیره گزارش کاملی از جلسه با معاونت سازمان راهداری ارئه نمود و مقرر شد ارائه کامل گزارش، موکول به بعد از جلسه چهارشنبه سازمان و تصمیم نهایی آنها با مدیران دولتی شود.
درادامه مسائل جاری انجمن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.