پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

پل مرزي جلفا - نخجوان به بهره‌برداري رسيد

نویسنده :


با حضور معاون اول رييس جمهور كشورمان، نخست وزير آذربايجان و رييس مجلس عالي جمهوري نخجوان

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
با حضور معاون اول رييس‌جمهور پل مرزي ارتباطي جمهوري اسلامي ايران – جمهوري نخجوان مورد بهره برداري قرار گرفت.

محمدرضا رحيمي عصر امروز (جمعه) در جريان سفر به استان آذربايجان شرقي با حضور در نقطه صفر مرزي ميان ايران و جمهوري آذربايجان پس از استقبال از نخست وزير جمهوري آذربايجان و رييس مجلس عالي نخجوان به اتفاق آنان پل ارتباطي جمهوري اسلامي ايران – نخجوان را افتتاح كردند.
اين پل با توجه به ترافيك بالاي تردد ماشين آلات سنگين و برقراري ارتباط نخجوان و آذربايجان و استفاده از جاده هاي مرزي كشورمان ساخته شده است.
پل مرزي جلفا – نخجوان كه بيش از 40 ميليارد ريال هزينه داشته است با هدف تسهيل در ترافيك عبوري، سامان بخشيدن به يكي از راه هاي مرزي و ترانزيتي كشور و ايمني رفت و آمد بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان احداث شده است.
عرض اين پل 11.80 متر، تعداد پايه هاي آن 12 عدد و طول كل پل 250 متر است.