شنبه ، 02 شهريور 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

بررسی قیمت انواع تایر

نویسنده :

بازرگانی - بر اساس گفته های معاون وزیر بازرگان یقیمت انواع تایر در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: آخرین وضعیت تولید ، واردات و قیمت انواع تایر در ستاد تنظیم بازار بررسی وراهکارهای حمایت از این صنعت با همکاری دستگاه های ذیربط و تشکلهای مربوطه نهایی می شود.

ضيغمي گفت:همچنين قرار است تا سازمان توسعه تجارت نيز نسبت به بازنگري طبقه بندي و كدينگ تعرفه انواع لاستيك اقدام نمايد مضافا اينكه ساماندهي واردات نيز با هماهنگي نمايندگي هاي شركتهاي خارجي صورت مپذيرد.

به گفته معاون توسعه بازرگاني داخلي طي برگزاري جلسات متعدد از سال گذشته اين معاونت، ضمن رصد بازار نسبت به بررسي مسايل و مشكلات مبتلا به اين صنعت ،سعي در ايجاد تعامل ميان بخشهاي مختلف از جمله تشكلهاي توليدي و توزيعي و صنفي نموده است .

ضيغمي افزود :پيگيري اقدامات از سوي هريك از مراجع ذيربط به ويژه بخش صنعت منجر به افزايش توليد در 6 ماهه سالجاري شد بطوريكه كه اين توليد طي مقطع ياد شده به حدود 120هزار تن رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 10در صد رشد نشان ميدهد.

وي ابراز اميدواري كرد با توجه به ورود به فصل سرما و افزايش تقاضا در اين محصول شاهد افزايش توليد باشيم.

منبع : خبر آنلاین