شنبه ، 02 شهريور 1398

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ6 مرداد ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 23 تیر ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی رسانه ای شدن موضوع مشکلا...

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد بررسی سه مصوبه از نشست مشترک انجمن و گمرک در کمیته ترانزیت استانداری تغییر دیدگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی سرآمد نشست خبری است راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

قانون جدید بیمه ابلاغ شد/ بیمه مالک به جای خودرو

نویسنده :

سالها از اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث می گذرد. در طول این دوران قانون تغییر چندانی نکرده است و دارندگان وسیله نقلیه در حالی بیمه نامه تهیه می کنند که متوجه مزایای آن نیستند و فقط در موقع حادثه است که به یاد داشتن بیمه نامه می افتند. سیستم بیمه شخص ثالث در کشور ما با تمام جهان متفاوت است. در ایران ما خودرو را بیمه می کنیم نه راننده را و اشکال از همین جا شروع می شود زیرا مقصر حادثه در حقیقت فرد است نه خودرو. قطعا قرار نیست مقصر تشویق شود به همین دلیل می بایستی در مقابل تقصیر با افزایش نرخ (جریمه ) مواجه شود. سیستم دریافت حق بیمه در کشورهای دیگر براساس نرخ گذاری با توجه به سوابق فرد و یا حق بیمه طبقه بندی شده است . اما به تازگی بانک مرکزی از تغییرات جدید در صدور بیمه نامه خبر داده است و یکی از آنها هم به تازگی در حال اجرا شدن است . قرار است از این پس بیمه نامه به نام افراد متقاضی صادر شود نه خودرو و این همان چیزی است که به گفته غلامرضا جعفری کارشناس و رئیس کانون بیمه آسیا ، بیمه گذاران مدتها بوده به دنبال آن بوده اند. وی در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: « از این پس کسانی که خودروی مشابه دارند اما تخلفات رانندگی یکسانی ندارند نرخ بیمه متفاوتی خواهند داشت و نمی توان با آنها یکسان برخورد کرد. » وی این طرح را دارای مزایای فراوانی می داند و ادامه می دهد: « در این روش تعیین حق بیمه به میزان احتیاط و یا بی احتیاطی راننده بستگی مستقیم دارد و رانندگانی که سابقه تصادف یا تخلف دارند باید مبلغی بیشتری بپردازند. » جعفری می افزاید: « در ایران شرکت های بیمه فاقد سیستم سنجش تعیین ریسک افراد هستند و این در حالی است که یکی از روشهای مهم تعیین نرخ حق بیمه خودرو طبقه بندی ریسک است اما در روش جدید افرادی که خصوصیات یکسان دارند در یک طبقه قرار می گیرند و یک نرخ برای آنها اعمال می شود و حق بیمه با توجه به میزان خساراتی که شرکت بیمه پیش بینی می کند از طرف بیمه گذار تعیین می شود. » منبع :خبر آنلاین