پنج شنبه ، 14 فروردين 1399

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد

چهل و یکمین و آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 25 اسفند ماه 98با حضور حداکثراعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش روابط ع...

بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل به حضور همه ی اعضا و بازرسین در تاریخ 11 اسفند ماه 98 در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن درچند روز اخیر به دلیل بسته ...

ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 4 اسفند ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات ...

مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

حجم ترانزیت خارجی در نیمه نخست سال جاری/ عراق رتبه اول کشور مبدا در ترانزیت خارجی

نویسنده :


بازرگانی - حجم ترانزیت خارجی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 7.75 درصد و از نظر ارزشی 27.07 درصد رشد داشته است.
 


در نیمه نخست سال جاری در مجموع 5 میلیون و 180 هزار تن کالا به ارزش 191.567 میلیون ریال از کشور ترانزیت شده که ترانزیت از مبداء با 95 کشور و ترانزیت از مقصد با 57 کشور انجام گرفته و سهم اقلام ترانزیت خارجی سوخت 27 درصد، مواد غذایی 11.23 درصد و خودرو 3.22 درصد است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 4 میلیون و 807 هزار تن کالا به ارزش 150.762 میلیون ریال ترانزیت شده بود.
همچنین در بین گمرکات نیز، گمرک شهید رجایی با 43.89 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در میان گمرکات مبداء و گمرک بندر امام با 11.6 درصد در میان گمرکات مقصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است پس از گمرک شهید رجائی، در میان گمرکات مبداء به ترتیب خسروی، بازرگان و سرخس و در میان گمرکات مقصد نیز پس از گمرک بندر امام خمینی به ترتیب دوغارون، سرخس و شهید رجایی رتبه های دوم تا چهارم را کسب کرده اند.
همچنین بر اساس این گزارش در شش ماهه نخست امسال کشور عراق با 20.83 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در بین کشورهای مبداء و امارات با 27.81 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در بین کشورهای مقصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.