پنج شنبه ، 14 فروردين 1399

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد

چهل و یکمین و آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 25 اسفند ماه 98با حضور حداکثراعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش روابط ع...

بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل به حضور همه ی اعضا و بازرسین در تاریخ 11 اسفند ماه 98 در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن درچند روز اخیر به دلیل بسته ...

ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 4 اسفند ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ان...

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات ...

مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن...

کرونا شرکت های حمل ونقل بین المللی را فلج کرد بخش دولتی بدنبال ایجاد تسهیلات برای روان سازی ترانزیت ضرر و زیان بسته شدن مرز ها متوجه شرکت هاست مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت مشکل اضافه بار در گمرک اسلام قلعه در حال پیگیری است

رشد 100 درصدی بازسازی و بهسازی خطوط ریلی کشور

نویسنده :

مدیرکل خط و سازه‌های فنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام رشد 100 درصدی بازسازی و بهسازی خطوط ریلی کشور، افزود: از ابتدای امسال تاکنون میزان بازسازی، بهسازی و احداث خط دوم 240 کیلومتر بوده که معادل کل فعالیت‌های سال گذشته است. به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران‌، مصطفی معینی با بیان این‌که در نیمه نخست امسال 135 کیلومتر از خطوط ریلی کشور بازسازی شده است، گفت: این فعالیت در خطوط ریلی شهرهای اراک، کرمان، شمال شرق، خراسان، یزد، آذربایجان، تهران، جنوب و جنوب‌شرق متمرکز بود. وی با بیان این‌که‌ پارسال 116 کیلومتر از خطوط ریلی کشور بازسازی شد، افزود: امسال 15 گذر گاه غیر‌هم سطح در دستور کار قرار دارد که تا‌کنون پنج گذرگاه راه‌اندازی شده است. به گفته وی، این گذرگاه‌ها در راه‌آهن تهران، آذربایجان، لرستان و در شمالغرب با 8 میلیارد تومان هزینه انجام شده است.

منبع : سایت گسترش