جمعه ، 29 شهريور 1398

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 24 شهریور 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ه...

پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 17 شهریور ماه 98 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد

هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 3 شهریور 98 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ون...

تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن خراس...

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

انتشار هشتمین شماره نشریه ترابرد تا چند روز دیگر پایندی به توافقات شرط لازم برای عقد توافق نامه است رویکرد جدید گمرک با عث تسهیل ترانزیت خواهد شد تایید انجمن خراسان لزوم اجرایی شدن تعرفه کانتیترها است سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

اولویت وزارتخانه جدید تولید صادراتی است

نویسنده :

اولویت وزارتخانه جدید تولید صادراتی است
اکونیوز:معاون فناوری اطلاعات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از اولویت‌های این وزارتخانه حرکت به سمت تولیداتی است که امکان صادرات آنها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمدصادق مفتح" با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما ایجاد صنایعی است که در راستای اهداف دولت و بحث هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.
وی تجارت و تولید که صنعت و معدن جزء آن است را دو حلقه مکمل اعلام کرد و افزود: اگر تولید را با دید تجاری و تجارت را با نگاهی به تولید و محور قراردادن تولید انجام بدهیم تضاد بین واردات و تولید داخلی از بین خواهد رفت.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت از برنامه‌های جاری وزارتخانه را سوق دادن تولیدات به سمت صادرات اعلام کرد و به ایسنا گفت: از اولویت‌های این وزارتخانه حرکت به سمت تولیداتی است که امکان صادرات آنها وجود دارد.
مفتح با بیان اینکه باید به بخش تولید به عنوان یک بخش ضروری کشور نگاه شود، افزود: یکی از محورهای اصلی در رسیدن به افق ایران 1404 بحث تولید و تولیدهای دانش بنیان و مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین است که در برنامه‌های وزارت صنایع معادن و تجارت قرار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تولید و کار اقتصادی انجام دادن تفاوت چندانی با جنگ در جبهه ندارد، افزود: کارآفرینان و کسانی که به افزاش تولید ناخالص ملی کمک می‌کنند همانند سربازانی هستند که در دهه 60 در جبهه مقابل دشمن می‌جنگیدند.