چهارشنبه ، 02 اسفند 1396

برگزرای جلسه مشترک با ولایت نیمروز

سی هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته مورخ 29 بهمن ماه سال جاری با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید . به گزارش روابط عموم...

در گفتگو با خلیل بیدل مطرح شد: خود تحریمی؛ ترانزیت را فلج کرده

با توجه به مشکلات عدیده ای که سالهاست که گریبان گیر شرکت های حمل ونقل بین المللی است به سراغ خلیل بیدل رئیس هیات مدیره شرکت حمل ونقل بین المللی آبان راه رفتیم تا در خصوص مشکلات و راه حل ها با ایش...

پیگیری معافیات مالیات بر ارزش افزوده شرکتها همچنان ادامه دارد

سی و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته مورخ 23 بهمن ماه سال 96 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی ا...

نشست کارشناسی با موضوع قاچاق کالا و پیش ساز مواد مخدر در انجمن برگزار شد

.بزودی شرح کامل این جلسه که با حضور نماینده تعزیرات ، کمیسیون قاچاق کالا استان و ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد  در شماره 2 نشریه ترابرد خواهید خواند . ...

آئین نامه کمیته ترانزیت استانی مصوب شد

آئین نامه کمیته ترانزیت استانی مصوب شد سی و پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته مورخ 15 بهمن ماه سال جاری با حضور تمام  اعضا هیات مدیره ...

برگزرای جلسه مشترک با ولایت نیمروز در گفتگو با خلیل بیدل مطرح شد:  خود تحریمی؛ ترانزیت را فلج کرده پیگیری معافیات مالیات بر ارزش افزوده شرکتها همچنان ادامه دارد نشست کارشناسی با موضوع قاچاق کالا و پیش ساز مواد مخدر در انجمن برگزار شد آئین نامه کمیته ترانزیت استانی مصوب شد

لیست اعضا

نام شرکت

نام مدیرعامل

تلفن

دورنگار

آدرس

مجید نظریافت طوسی

38381392-4

38114377

خيابان امام خميني - مجتمع تجاري اداري مرمر- طبقه 10- واحد 13

محمود صولتي

37651958-37651959

37651962

بلوارسجاد - چهارراه بزرگمهر-بزرگمهر شمالی 1-مجتمع شهر شب-طبقه 4-واحدB

ساعد سلطان پور خزاعي

38546216-38546232-38546285

38596528

مجتمع زيست خاور - ط 5- و 514

غلامرسول عطائي كاريزي

385252295-6

38549740

خ كوهسنگي جنب زيست خاور - كوهسنگي 2/1 - م تجاري اكسير -ط4-و6

اویس محمد زاده

383311045-6

383311047

خیابان احمد آباد-سه راه راهنمایی-مرکز تجاری خورشید

محمود صادقي فر

37605455

37605407

بلوارسجاد-چهارراه بزرگمهر-نبش بزرگمهر جنوبی-ساختمان سارسل-طبقه 4-واحد404

اميد رحيمي

32211141-2

32252533

بلوار مدرس - ساختمان شماره 12- ط 6- پ 7/26

مرجان پريشان طوسي

38781412

38768041

بلوار رضوی-رضوی22-پلاک1

محمد حسين لوكي

32252186- 32213704

32251645

بلوار مدرس - م تجاري مدرس - ط 3- و 6

احمد قادری

35313013

35313013

بزرگراه میثاق - اقدسیه10-جنب پایانه اتوبوسرانی -طبقه فوقانی

حسن خداپرست

38765328-38765331

38761781

رضاشهر - بين رضوي 11و13- پ 65

امير دلدار

37613235

37667228

بلوار سجاد - چهارراه بهار - ساختمان بهاران - طبقه 2- واحد 8

قربان ابراهيمي ماكو

37684079

37684077

بلوار سجاد - س سارسل - ط 2- و 201

نيرالسادات جناني

38552353

38552354

خيابان احمد آباد- س 142- ط 3-و 3

فرهاد صانعی

38552350-2

38552352

زيست خاور - ط 3- و 307

محمد جواد خورشيدي فر

32237280-2

32238576

خيابان دانشگاه - دانشگاه 12 -پ 207

سيد رضا حسيني

37660408-11

37660411

بلوار سجاد- س نيلوفر - پ 209 - ط 3 - و 15

شاهپور جمشيدون

38551420-4

38551425

ميدان تقي آباد- زيست خاور- ط2-و 209

فرخنده قنبر زاده

38114485

38114485

خيابان امام خميني 28- ساختمان تجاري اداري مرمر طبقه 6- واحد 11

امیر خواجوی

36066121

36068225

بلوار امامت -امامت 30-پلاک12

جمشيد محمد حسني

38447896

38447896

خيابان كوهسنگي 2 - پشت زيست خاور - پ 3- ط همكف

زینب قربانی

37058183-5

43855817

میدان جانباز-برج اداری تجاری پاژ-طبقه6-بلوکc-واحد8

شهين سرابندي

36059601-3 36052521

36064434

بلوار آزادي - نبش آزادي 27 - پ 183

عليرضا خيرالهي

37637745

37640811

بلوار سجاد- خيابان فرهاد - بين فرهاد 25و27- پ 181

ابراهيم اسدي

32217633-32216423

32228603

خيابان خواجه ربيع - نبش خيابان پژمان - پ 1

بهجت رحيمي نيا

38114557

38114558

خیابان اما خمینی 28-ساختمان مرمر-ورودی3-طبقه6-واحد12

محمد حسين ثقفي

37676911-13

37652236

بلوار سجاد- بزرگمهر شمالي 2- پ 38- ساختمان شمس - ط 5

مهدی رحمانی

38527567

38527567

میدان شریعتی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه12-واحد14

حمید فربد

38766441

38768415

بلواررضوی- ابتدای رضوی22-رضوی22/1 -شماره13

عباس علي آبادي زاده

36610383

36610383

قاسم آباد - ميدان مادر - بلوار اديب - ط3-و 402

نیره داوودی خباز

37664417 -37677192

37657457

بلوار فردوسي - م تجاري ونوس - ط 2-و 206

روح انگيز عليخواه اسفهلان

38114517-8

38114519

خيابان امام خميني 28- ساختمان تجاري اداري مرمر طبقه 11- واحد 12

ابراهيم عطائي كاريزي

37687846

37687846

خیابان خیام شمالی-خیام70-پلاک7-واحد1

منصوره عطارزاده

32213704

32251645

خيابان مدرس - س تجاري مدرس - ط 2- واحد 5

محمد کاظمی

38114550

38114367

خیابان امام خمینی28-برج مرمر- طبقه10-واحد15

احمد رخشاني

38543801-38543759

38525218

خيابان كوهسنگي 2- م تجاري زيست خاور - ط2 - و 212

مهدی دهقانی

38552210

38534519

خیابان عدل خمینی-خیابان فلکه-خیابان خرمشهر-ساختمان 98-طبقه1

امير مالدار

38580392-6

38518326

خيابان امام خمینی 28-برج مرمر-طبقه15-واحد13

محمد حسن حریفی

33823337-8

33823306

شهرک عسکریه-احسان 13-پلاک32

شير محمد فيض محمدي

7-38793096

38793098

بلوار پيروزي - بين پيروزي 10و خاقاني جنوبي - پ 200- ط1- و 2

1 2 3 4 5 6