وقتی پای منافع در میان است

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خر اسان رضوی شب گذشته به تاریخ 7 آذر ماه 1400 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انج...

مسیر نوبت دهی الکترونیک هموار شد

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به تاریخ 30 آبان ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی...

منطقه آزاد تجاری دوغارون، دروازه‌ توسعه شرق کشور

حدود 4 سال از زمان تصویب پرونده منطقه آزاد دوغارون و سرخس در دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي کشور می‌گذرد؛ پرونده این مناطق از دبیرخانه مناطق آزاد به دولت رسید و طی...

اعتراض رانندگان ایرانی به محدودیت 25 روزه ورود به خاک افغانستان

به گفته رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور، چند روز پیش هنگام ورود کامیون های ایرانی از مرز دوغارون به افغانستان، مسوولان امارت اسلامی در هرات به صورت مکتوب به ر...

نوبت دهی هوشمند فارغ از پیچ و خم اداری در استانداری تصویب شد

نوبت دهی هوشمند فارغ از پیچ و خم اداری در استانداری تصویب شد سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور تمام اعضا و با...

وقتی پای منافع در میان است مسیر نوبت دهی الکترونیک هموار شد منطقه آزاد تجاری دوغارون، دروازه‌ توسعه شرق کشور اعتراض رانندگان ایرانی به محدودیت 25 روزه ورود به خاک افغانستان نوبت دهی هوشمند فارغ از پیچ و خم اداری در استانداری تصویب شد

برای مشاهده بخشنامه  باید عضو انجمن باشید